DIF ble formelt etablert i Bergen i forrige uke. Det skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet. Selskapet har høye ambisjoner og blir møtt med store forventninger.

Styreleder Gunn Marit Helgesen pekte i sin innledning på at det har manglet vilje fra staten til å støtte et slikt prosjekt, til tross for de utfordringer kommunene står overfor. Det er mange visjoner og strategier, men liten vilje til å prioritere nødvendige tiltak, sa hun. Derfor har kommunene måttet ta et eget grep og etablert dette selskapet som «et ektefødt barn» av kommunenes egen vilje og evne til å løse vanskelige utfordringer.

Les mer.

Kilde: cw.no

Kommentar fra Torbjørn Vinje, daglig leder, Forum for offentlig service


 Bakgrunnen for etableringen er at KS i dag leverer en rekke digitale fellestjenester.

Dagens tjenester ble i konseptutredningen kategorisert innen fire områder:  Overføring av data, tilgjengeliggjøring av data, innbyggertjenester og fagsystemer.

Fagsystemer utvikles kun der hvor det forekommer markedssvikt eller dersom andre tungtveiende grunner tilsier dette.  

Selskapet vil operere i tråd med unntaket for utvidet egenregi slik at medlemmene kan kjøpe tjenester direkte fra selskapet uten at anskaffelsesregelverket brukes.

DIF kan bli en kraft i utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende fellesløsninger. Tiden vil vise om de klarer å holde seg innenfor rammene, og ikke konkurrere med privat sektor.

Det kan være en vanskelig balansegang når innbyggertjenester og fagsystemer er to av områdene; hvem skal f.eks. bestemme når det er markedssvikt på et område, slik at DIF dermed har mandat til å utvikle en løsning? Og det kan bli fristende å kjøpe løsningene sett fra kommunenes ståsted, når det kan gjøres uten å bry seg om anskaffelsesregelverket.

Det er tilsynelatende ingen reaksjoner fra IKT-bransjen, og ingen debatt å spore generelt. Er det fordi etableringen er lite kontroversiell, eller har ikke bransjen fulgt med i timen?