På oppdrag fra Finans Norge og Fremtind har Menon Economics og NGI utredet ulike modeller for ansvarsdeling og finansiering, som kan bidra til økt forebygging mot klimarelaterte vær- og naturhendelser. 

– De samfunnsøkonomiske kostnadene av vær- og naturhendelser er i dag anslått til 5,5 milliarder kroner per år. Våre beregninger anslår at dette vil øke til 19 milliarder per år i 2100 med dagens innsats for å redusere konsekvensene av vær- og naturfarer, sier prosjektansvarlig Simen Pedersen i Menon Economics.

– Som forsikringsselskap er vi tett på det kundene våre og hele lokalsamfunn rammes av ved ekstreme vær- og naturhendelser. Det bør være en felles, nasjonal ambisjon å begrense konsekvensene av slike hendelser. Vi støtter opp om anbefalingene i denne utredningen, som peker mot nasjonal samhandling, koordinering og prioritering, og ikke minst tydeliggjøring av ansvar, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Les mer.

Kilde: finansnorge.no