Omstilling kan ta mange former. Det kan være organisasjonsendringer for å bli mer effektive, ny teknologi som krever ny kompetanse, eller digitalisering som tvinger fram andre måter å jobbe på. For mange er omstilling en naturlig del av arbeidslivet, og endringer skjer relativt hyppig.

– Uavhengig av hvorfor man gjennomgår en omstilling, er det viktig å vite at både større og mindre omstillinger kan påvirke de ansattes helse, jobbengasjement og produktivitet, sier Gunnar Markus Misje, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. 

Les mer.

Kilde: arbeidstilsynet.no

Hvorfor skal vi det? Det går jo så bra!

Solfrid Flateby avslutter dag 1, 19.10, på Service- og tjenestekonferansen 2023

Før var det å håndtere endringer - som leder eller medarbeider enklere; prosjektet gikk over lang tid, fra A til Å. I en moderne, rask verden kommer endringene kjappere. Vi må snu oss mye hurtigere, og når man har kommet et stykke på veien i endringsprosessen, er plutselig forutsetningene endret. Det kreves andre mål, og midt oppi dette står ofte trygghetssøkende ledere og medarbeidere som synes endringer «gjør litt vondt».

I foredraget om endringer gir Solfrid innsikt i hvorfor endringer gjør litt vondt, og konkrete tips til hva vi kan gjøre litt mer av for å skape en endringskultur; fra et leder eller medarbeiderståsted.

Den som har opplevd Solfrid glemmer det aldri! I 2018 og 2019 ble hun utropt til Årets kvinnelige taler i Norge av Talerlisten.no, og i 2021 til Årets Taler.

Videohilsen fra Solfrid Flateby

Podkast med Solfrid Flateby: Gode tips til bedre endringsledelse