Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
På godt NAVsk

På godt NAVsk: Et NAVsk ord i søpla i hver episode

Klart språk

Lytt til nye episoder fra språkpodkasten På godt NAVsk. Den nyeste med temaet: Sosialhjelp som folk forstår. Podkasten er nyttig for ansatte i NAV, men også i andre deler av offentlig sektor. Noen av ordene er i vanlig bruk, og temaene utfordrer vaner og uvaner innen byråkratisk språkbruk.

Gjennom å kombinere klarspråk med tjenestedesign er målet med veilederen å styrke samspillet mellom de to kompetansene, og på den måten forbedre hele utviklingsprosessen av digitale tjenester. Illustrasjon: Fra veilederen.

Ny veileder om klart språk i utvikling av digitale tjenester

Digital inkludering

Digdirs nye veileder er en samling råd og aktiviteter med klart språk for å støtte utvikling av digitale tjenester. - Det tverrfaglige samspillet mellom klart språk, universell utforming og tjenestedesign er en viktig suksessfaktor for digital inkludering når mer sammenhengende, brukerorienterte og effektive digitale tjenester utvikles, sier Steffen Sutorius, direktør i Digdir.
1 av 4 punkter i hovedstyrets vedtak: KS skal legge til rette for læring og erfaringsdeling gjennom kurs og samlinger, samt videreutvikle og tilgjengeliggjøre verktøy til bruk i språkarbeidet. Illustrasjon: KS

KS satser videre på klart språk

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Å forstå og bli forstått er en forutsetning for å kunne delta i demokratiet og for tilliten vi har til hverandre, sier styreleder Gunn Marit Helgesen. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt å fortsette arbeidet med klart språk i kommunesektoren.
I podkasten tipser Åse Wetås, språkdirektør, om Språkrådets mønsterpraksis, som er basert på samtaler med virksomheter som har lykkest i språkarbeidet. Foto: Språkrådet

NAV: Tydelig, til stede og løsningsdyktig?

Klart språk

I episode 11 av Navs språkpodkast «På godt NAVsk» snakker språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og tekstdoktor Christine Calvert om hvordan man kan være tydeleg, til stede og løsningsdyktig.