Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
1 av 4 punkter i hovedstyrets vedtak: KS skal legge til rette for læring og erfaringsdeling gjennom kurs og samlinger, samt videreutvikle og tilgjengeliggjøre verktøy til bruk i språkarbeidet. Illustrasjon: KS

KS satser videre på klart språk

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Å forstå og bli forstått er en forutsetning for å kunne delta i demokratiet og for tilliten vi har til hverandre, sier styreleder Gunn Marit Helgesen. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt å fortsette arbeidet med klart språk i kommunesektoren.
I podkasten tipser Åse Wetås, språkdirektør, om Språkrådets mønsterpraksis, som er basert på samtaler med virksomheter som har lykkest i språkarbeidet. Foto: Språkrådet

NAV: Tydelig, til stede og løsningsdyktig?

Klart språk

I episode 11 av Navs språkpodkast «På godt NAVsk» snakker språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og tekstdoktor Christine Calvert om hvordan man kan være tydeleg, til stede og løsningsdyktig.

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen kommune mottok klarspråksprisen på vegne av kommunen. Foto: Klipp fra direkte strømming.

Bergen kommune: Starter opp arbeidet med språkpolitisk plan

Samfunns- og tjenesteutvikling

Språkpolitisk plan skal bli ein ny temaplan som skal sjå på språkpolitikken til kommunen i stort og følgje opp føresegnene i den nye språklova. Planen skal òg avløyse planen "Kåra for nynorsk i Bergen. Tiltak" som går ut i 2021.

Hans Christian Holte, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV. Foto: NAV

Digitale klarspråkstreff og -kurs våren 2021: Hans Christian Holte kommer 11.06!

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS samarbeider med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet om digitale klarspråkstreff. Våren og høsten 2021 tilbys kortere digitale klarspråkskurs. Du velger selv hvor mange kursmoduler du ønsker å delta på, og hvert kurs varer i to timer. Kursmodulene er organisert slik at du får en oppgave både før og etter kurset.

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen kommune mottok klarspråksprisen på vegne av kommunen. Foto: Klipp fra direkte strømming.

Klarspråkprisene til Bergen kommune og Arbeidstilsynet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Årets klarspråkspris for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune. Juryen trakk fram kommunens systematiske brukerinvolvering og tekstarbeid i sin begrunnelse. Vi gratulerer Eva Hille, kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, og styremedlem i Forum for offentlig service.