Artikkelforfatter: Torbjørn Vinje, daglig leder, Forum for offentlig service


 

Konservativt anslag

Menon Economics har undersøkt effekten av klart språk på saksbehandlersiden i kommunene på oppdrag fra KS. Et konservativt anslag viser at 1 krone investert i klart språk gir en avkastning på minst 1,3 til 4 kroner. Menon har brukt eksempler fra Tønsberg og Bergen kommuner, og har brukt de mest anerkjente og sikre metoder som finnes med tanke på effektmålinger.

- En såpass høy sikker avkastning er helt unikt. Sett opp mot normal avkastning i næringslivet, er det noe alle investorer ville satset på, sier samfunnsøkonom Simen Pedersen i Menon. - Vi har kun regnet på kommunenes gevinster, omskrivingen til klart språk gir også positive brukeropplevelser og økt tillit til kommunene.

Invester i klart språk

KS har jobbet med klart språk i kommunesektoren siden 2014. Bakgrunnen for FoU-prosjektet var at det har vært vanskelig å gjennomføre solide effektmålinger i enkeltkommuner eller i andre offentlige virksomheter.

Dette er et viktig grunnarbeid slik at alle som jobber med klart språk, kan bruke tallene og være trygge på at arbeidet er lønnsomt, både for det offentlige og for innbyggerne.

Opptak fra nettseminaret 10.02

Det anbefales å se nettseminaret for å få mer kunnskap og inspiarasjon til å satse på klarspråk. I seminaret er det flere eksempler i tillegg til Tønsberg og Bergen, nasjonalt og internasjonalt.


Nettseminaret (rull fram til 15:20)