Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende. 

– Prosjekter som bidrar til nytenkning, og har stor overføringsverdi til andre prosjekter vil bli prioritert, sier prosjektleder Gry Kongsli fra Husbanken. 

Tilskuddet kan også gis til kunnskapsarbeid, i form av prosjekter som stimulerer til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger. 
 
– Det er særlig viktig at kunnskapen som utvikles i prosjektene dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli. 

Les mer.

Kilde: husbanken.no