Brukere av Facebook og Instagram har den siste tiden mottatt varsel fra Meta om at selskapet fra 26. juni vil bruke bilder, innlegg og annen informasjon fra brukerne til å trene egne KI-modeller.

Hvis du ikke ønsker å være en del av selskapets treningsdata, må du søke selskapet om å slippe. Denne prosessen er bevisst gjort vanskelig gjennom manipulerende designgrep og uklar informasjon.

Forbrukerrådet mener dette er et klart brudd på personopplysningsloven og kravene til hvordan personopplysninger skal behandles, og klager nå inn Meta til Datatilsynet.

Les mer.

Kilde: forbrukerradet.no