For de som melder seg som arbeidssøkere hos NAV er veilederen ofte den første personen de møter. Veiledere bistår arbeidssøkere med å finne jobb, samtidig som de vurderer andre tiltak og stiller krav til aktivitet. Man tenke seg at veiledere derfor har en sentral påvirkning på arbeidssøkeres utfall. Det kan også tenkes at det finnes systematiske forskjeller mellom individuelle veiledere – noen veiledere har bedre kunnskap, mer erfaring, motivasjon og personlige egenskaper som gjør dem bedre i stand til å veilede.

Les mer.

Kilde: memu.no