Det siste året har ordet språkmodell sneket seg inn i vår dagligtale. 

Store språkmodeller, altså det som på engelsk kalles for large language models (LLMs), er teknologien som ligger i bunn av tjenester som ChatGPT, Microsoft Copilot og Googles Gemini.

Dette er tjenester som i stadig større grad tas i bruk på norske arbeidsplasser. Vi bruker språkmodeller som sparringspartnere, til å føre referater i møter og for å lage presentasjoner.

Flere rapporter viser at det kan være mye tid og penger å spare på å utnytte mulighetene som finnes i generativ kunstig intelligens. 

Men … og det er et stort men her, hevder KI-forsker, Benjamin Kille: 

Les mer.

Kilde: digitalnorway.com