En undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at 24 prosent av norske bedrifter allerede bruker KI på jobben. 

På skolebenken er teknologien enda mer utbredt. I årets Studiebarometer svarte 61 prosent av 29.000 studenter at de har brukt KI i studiene sine.

Vil effektivisere rutinearbeid

Prodekan Kristin Arnesen ved School of Communication, Leadership and Marketing på Høyskolen Kristiania fastslår at dette bare er begynnelsen. Hun sier at KI vil føre til svært store endringer innen de aller fleste yrker.

– En vesentlig del av enhver jobb innebærer rutinearbeid. Og i svært mange yrker vil dette arbeidet i stor grad kunne løses med hjelp av KI. Det gjelder særlig innen HR, markedsføring og kommunikasjon. Der har alle store muligheter for å effektivisere arbeidet med KI.

Les mer.

Kilde: forskning.no