I kjølvannet av påtvungne omlegginger under pandemien foregår det nå en kamp om hvordan fremtidens kontorarbeidsplass skal se ut. Basert på en undersøkelse av skandinaviske avisers dekning av arbeidslivet under pandemien, mener vi at dagens hybride løsning som mange virksomheter har lagt seg på, bør opprettholdes og videreutvikles.

Les mer.

Kilde: bi.no