Artikkelforfatteren: Gry Nergård, direktør forbrukerpolitiske spørsmål, Finans Norge

Nettbank, mobilbank og Vipps har gjort bankhverdagen enklere for de aller fleste av oss. BankID har gjort det enkle tryggere. Men mange eldre, og alle som har eldre slektninger, vet imidlertid at det er ikke bare-bare å håndtere denne digitale hverdagen når man blir eldre. Både de som ikke greier selv og de som vil hjelpe, blir like fortvilet dersom ting ikke fungerer.

Den gode nyheten fra bankene er: du trenger ikke være digital, bruke nettbank, mobilbank, Vipps, eller ha BankID for å være kunde i banken!

Les mer.

Kilde: finansnorge.no