Hovedstyret har denne uka vedtatt at virksomheten i KS’ avdeling for digitale fellestjenester i fremtiden organiseres som et aksjeselskap og at KS nå starter en planleggingsprosess for å forberede en slik etablering. KS skal i tråd med medlemmenes anbefalinger være eneeier av selskapet. Selskapet skal være ikke-kommersielt og være under utvidet egenregi. Medlemmene må ha tilstrekkelig kontroll over selskapet for å tilfredstille vilkårene for utvidet egenregi.

Les mer.

Kilde: ks.no