Digitaliseringsdirektoratet skal gjennomføre en mulighetsstudie i den hensikt å kartlegge tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning som gir borgerne mulighet for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over egne personopplysninger som behandles i offentlig sektor.

Regjeringen ønsker å medvirke til at borgerne så enkelt som mulig skal kunne få innsyn i egne personopplysninger og benytte sine rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen hos offentlige virksomheter. En felles digital løsning for innsyn i og, der det er juridisk mulig, økt kontroll over egne personopplysninger kan være ett mulig virkemiddel for å gi borgerne bedre råderett over egne opplysninger.

Les mer.

Kilde: digdir.no