Vi har fått med oss en av dem som har mest erfaring med klarspråksarbeid i Norge, Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst. Han har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor, og har kurset tusenvis av skribenter i klarspråk og skriftlig kommunikasjon.

Klarspråk er lovpålagt

– Tror du det fortsatt er marked for et innføringskurs etter mange års klarspråkarbeid i offentlig sektor, Vidar? Er vi ikke utlært snart?

– Mange vet nok mye mer enn før om klarspråk, og de aller fleste har jo hørt om det nå. Jeg ser likevel at det er et stykke fra å ha hørt om klarspråk til å kunne praktisere det selv. Og på det området blir vi nok ikke utlært, nei. Nye tekster gir nye og andre utfordringer, og all repetisjon og øving innenfor klart språk og klarspråksprinsippene er bra, for både den uerfarne og den erfarne. Vi har jobbet lenge med klarspråk i Norge nå, og klarspråksarbeidet er noe ganske annet i dag enn for 20 år siden. Nå er jo klarspråk lovpålagt, til og med!

Hva, hvorfor og hvordan

– Kan du si noe mer om hva deltakerne kommer til å lære i løpet av dette totimers nettkurset?

– På to timer er det selvsagt begrenset hva vi rekker. Men vi skal svinge innom sentrale temaer som hva klarspråk er, og hvorfor det er lurt å bruke det, og så skal vi bruke mest tid på hvordan: Vi skal se på hvordan vi bygger opp leservennlige og effektive tekster, diskutere hva som er en passende tone i møte med innbyggerne, og vi skal ta for oss formuleringer på setnings- og ordnivå som kan bidra til tåkelegging om vi ikke bruker dem bevisst. Litt skrive- og tegnsettingsregler skal vi også få tid til.

– Jeg er spent på responsen, og ser fram til å oppleve deg live på det første kurset 9. mai, Vidar.

– Takk for det! Jeg er også spent på responsen og håper mange fortsatt er nysgjerrige på klarspråk og hva som skal til for å kommunisere godt og effektivt med innbyggerne. Med § 9 i den nye språkloven er det jo blitt ulovlig å la være å bruke klarspråk – så mange bør få med seg dette!

Informasjon og påmelding til kurset