Temaer for undersøkelsen

Fokus vil ligge på å forstå dagens bosituasjon, behov for tilpasninger og ønsker for fremtidige boligforhold. Undersøkelsen vil også kartlegge deltakelse i aktiviteter og fellesskap, samt behovet for å styrke sosiale relasjoner blant eldre. Det vil også bli utforsket om målgruppen er involvert i frivillig arbeid og hva slags aktiviteter de eventuelt deltar i.

Les mer.

Kilde: lier.kommune.no