Medborgertorg
Velkommen til Indre Østfold kommune. Illustrasjon fra presentasjonen.

John Andrew Firing er styreleder for Forum for offentlig service. I det daglige er han travelt opptatt som prosjektkoordinator for Indre Østfold kommune 2020, der fem kommuner slår seg sammen. Det blir gjennomført omfattende prosesser for å avgjøre hva innbyggertorgene skal inneholde. Så langt ligger det an til at det blir både offentlige tjenester, tjenester fra frivillige organisasjoner og fra private tilbydere. Prosjektrådmannen innstiller på at det etableres fem torg på sentrale steder i den nye kommunen.

De tidligere servicetorgene og bibliotekene blir sentrale i dette arbeidet og vil sammen bidra til å skape gode møteplasser og sikre innbyggerdialog.

Se John Firings presentasjon fra en samling 20.11.18 i prosjektet. I presentasjonen brukes medborgertorg som navn, men Fellesnemda (bestående av politikere) vedtok 04.12.18 at det skal hete innbyggertorg.