Innbyggarundersøkinga om e-helse 2023 (helsedirektoratet.no), som Helsedirektoratet har gjennomført, går det fram at nærmare 6 av 10 av nordmenn er fornøgde med dei digitale helsetenestene i Noreg.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no