I 2022 ble målene for indre bærekraft introdusert, Inner Developement Goals.

Målene kom som en reaksjon på at FN sine 17 mål for å oppnå en mer bærekraftig verden innen 2030 ikke ga den fremgangen man hadde håpet på klimaområdet. 

Initiativtakerne var organisasjonene The New Division, 29K og Ekskäret. Og de stilte seg et stort og viktig spørsmål:

— Hvilke evner, kvaliteter eller ferdigheter mener du er avgjørende å utvikle, både individuelt og kollektivt, hvis vi skal komme vesentlig nærmere å oppfylle FNs bærekraftsmål? 

Sammen med flere akademiske partnere, blant annet fra Stockholms universitetet og Harvard University, har de sammen forsket på akkurat dette. Etter tre år med studier ble målene presentert i april i fjor og er nå anerkjent av Europaparlamentet som et viktig rammeverk for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no