Forfattar: Torhild Kristin Brudvik, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet


 

Å ikkje kunne delta digitalt får store konsekvensar for fleire grupper i befolkninga, og spørsmålet er korleis kan vi digitalisere betre for å inkludere? Det må jobbast på fleire frontar og ein nødvendig føresetnad er universell utforming.

Les mer.

Kilde: uutilsynet.no


Annonse:

Digital inkludering for alle

Spor H, Digital inkludering for alle, er ett av ni spor under Service- og tjenestekonferansen 2023.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, stiller på Service- og tjenestekonferansen 2023. Foto: John Trygve Tollefsen
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, stiller på Service- og tjenestekonferansen 2023. Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerutenforskapet: Total utestengelse

Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total.

- Forbrukerrådets undersøkelser viser at digitalt utenforskap handler om mer enn manglende kompetanse, sier direktør Inger Lise Blyverket.

 

 

 

 

 

Videohilsen fra Inger Lise Blyverket

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch
Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Bransjenorm finansiell inkludering: Hva kan offentlig sektor lære?

Privat og offentlig sektor har mye å hente hos hverandre, og finansnæringens arbeid med bransjenormen er interessant. Hva inneholder den, hvordan er den satt i kraft, hvordan er den fulgt opp og hva er de videre planene? Hva kan det offentlige lære av arbeidet?

 

 

 

 

 

Malin Rygg er avdelingsdirektør i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: uutilsynet
Malin Rygg er avdelingsdirektør i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Foto: uutilsynet

Digitainability - bærekraftig livslang læring

Digitalisering og berekraft er begge globale megatrendar som mellom anna handlar om å gje folk ein meiningsfull kvardag, livsopphald, men livslang læring handlar også om å møte arbeidslivets behov for rett kompetanse. Eit berande prinsipp er tanken om at alle skal med – «leaving no one behind». Dette passar som hand i hanske med Uu-tilsynets visjon om eit samfunn utan digitale barrierar.