For å nå målet om at ingen skal være bostedsløse må vi, ifølge seniorrådgiver i Husbanken, Tine Larsson, samarbeide, tørre å tenke nytt og drive tverrfaglig utviklingsarbeid.

– Sammen kan vi få det til. Vår erfaring og forskning viser at oppmerksomhet på problemet, kunnskap og erfaringsdeling er nøkkelen til å skape boligsosiale resultater, sier hun.

3325 bostedsløse i 2020

Antall bostedsløse i Norge har sunket sakte, men sikkert, siden tellingene startet i 1996. Da var det 6200 bostedsløse. Dette tallet er omtrent halvert i den siste kartlegginga i uke 48 i 2020. Og dette kan, ifølge undersøkelser, tilskrives at store og mellomstore kommuner har jobbet systematisk over lang tid med å redusere bostedsløshet.

– Men fortsatt er det 3325 bostedsløse i landet og det er flest i de største byene. Derfor er det naturlig å samarbeide med de som har størst utfordringer, sier Larsson.

Les mer.

Kilde: husbanken.no