Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg, fagforeninger og tillitsvalgte, styrerepresentasjon og rettigheter til innsikt og medvirkning er blant arbeidstakernes rettigheter til å ha medvirkning og medbestemmelse overfor arbeidsgiveren. Foto: fauxels / Pexels

Stabile kår for demokrati på arbeidsplassen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Arbeidstakerne skal ha et ord med i laget på norske arbeidsplasser. De bedriftsdemokratiske ordningene som skal trygge dette synes å være på plass, men det er variasjon i både kvalitet og utbredelse etter sektor og bransje, viser en ny bred gjennomgang.

Hans Christian Holte

Hvilket NAV-ord hiver Hans Christian Holte i søpla?

Samfunns- og tjenesteutvikling

I den nye podkasten "På godt NAVsk" blir en ny gjest hver måned invitert til å hive et "navsk" ord i søpla. Først ut er NAV-sjef Hans Christian Holte. Podkasten varer i 18 min, og anbefales på det varmeste.

Kursene består av 6 moduler. De tre første tilbys denne våren. Foto: Bly

Digitale klarspråkstreff og -kurs våren 2021

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS samarbeider med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet om digitale klarspråkstreff. Våren og høsten 2021 tilbys kortere digitale klarspråkskurs. Du velger selv hvor mange kursmoduler du ønsker å delta på, og hvert kurs varer i to timer. Kursmodulene er organisert slik at du får en oppgave både før og etter kurset.

FORNØYDE: Remi Berg og Robin Brynildsen i Sarpsborg kommune tror det digitale systemet for kommunale boliger vil lette boligarbeidet. Foto: Husbanken

Tommel opp for digitalt boligsystem!

Samfunns- og tjenesteutvikling

- Dette ser lovende ut! Det sier Remi Berg og Robin Brynildsen fra Sarpsborg kommune som nå tar i bruk første del av det digitale systemet for kommunale boliger Husbanken og KS utvikler sammen med utvalgte kommuner.

Tilskudd til boligsosiale tiltak skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Frivillige, private og offentlige aktører kan søke om tilskudd. Fra og med 2021 kan også kommuner søke om tilskudd. Foto: Husbanken

Tilskudd til 21 boligsosiale tiltak i 2021

Samfunns- og tjenesteutvikling

Husbanken har tildelt til sammen 11,6 millioner kroner i tilskudd til 21 prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenkning i den sosiale boligpolitikken. Her kan du se hvilke prosjekter som har fått tilskudd.

– Fra å være et litt sært forskningsfelt, har det vært en rivende utvikling innenfor språkteknologien de siste årene, sier professor Lilja Øvrelid, Universitetet i Oslo. Illustrasjonsbilde: Utdrag fra Himmelblomsttreet av Gert Nygårdshaug

Nå kan maskinene tolke hva du føler og mener

Innovasjon og digitalisering

Språket i norske tekster har vært et hinder for kunstig intelligens. Nå har forskere kommet over kneika – og norske massemedier vil være med.
Bård Fyhn underviser ved Norges Handelshøyskole i Bergen og arbeider samtidig med en doktorgrad om psykologisk trygghet i team. Han mener graden av den psykologiske tryggheten kan forklare hvor effektive team er. Foto: Benjamin Bargård.

Psykologisk trygghet kan gjøre team mer effektive

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Hvorfor har jeg ulik atferd i ulike team og hvorfor fungerer noen team bedre enn andre? Dette funderte Bård Fyhn på mens han deltok i operativt arbeid i team i Forsvaret og senere med ledelse og teamutvikling på Sjøkrigsskolen. – Jeg tok ulike personlighetstester og ble litt fascinert, men syntes at svarene kunne være både stigmatiserende og statiske.

Nils Brede Moe i SINTEF mener erfaringene fra koronapandemien vil endre arbeidshverdagen til svært mange. Han leder en forskergruppe som har studert dynamikken i nordiske bedrifter gjennom hjemmekontor-året 2020. Foto: Jan Are Hansen

– Hjemmekontor har kommet for å bli – det endrer lederrollen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Koronaviruset har tvunget bedrifter til å endre måten de organiserer arbeidshverdagen på. Mange jobber på hjemmekontor uten problemer. Det er lite som tyder på at disse endringene blir reversert etter pandemien, ifølge forsker.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, åpnet eKommune sammen med Linda Hofstad Helleland, digitaliseringsminister og Paul Chattey, statssekretær (H). Foto: KS

Mot et paradigmeskifte i digitaliseringsstrategien

Innovasjon og digitalisering

Ved en tilfeldighet – som kan synes som en tanke – ble eKommune2021 arrangert samtidig som Koronakommisjonens rapport ble lagt frem. Rapporten peker på at uten kommunenes massive innsats, bl.a. til smittesporing, hadde situasjonen sett ganske annerledes ut.

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor?

Innovasjon og digitalisering

Landets største opposisjonsparti og etter alle solemerker neste regjeringsparti har gode digitale ambisjoner, men i iveren ligger også en fare for eiersyke, skriver Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

Illustrasjonsbilde fra EUs program Digital

Går inn for at Norge skal delta i EU-programmet DIGITAL

Innovasjon og digitalisering

DIGITAL er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Alt tyder på at Norge blir med i programmet.

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen kommune mottok klarspråksprisen på vegne av kommunen. Foto: Klipp fra direkte strømming.

Klarspråkprisene til Bergen kommune og Arbeidstilsynet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Årets klarspråkspris for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune. Juryen trakk fram kommunens systematiske brukerinvolvering og tekstarbeid i sin begrunnelse. Vi gratulerer Eva Hille, kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, og styremedlem i Forum for offentlig service. 

Eit overordna funn frå litteraturgjennomgangen er at digital interaksjon ikkje erstattar ansikt-til ansikt-møter, men at dei ulike formene for interaksjon utfyller kvarandre. Foto: Fra rapporten Digitale velferdstjenester En litteraturgjennomgang om digitale møter mellom tjenesteyter og tjenestemottaker.

Digital interaksjon erstattar ikkje ansikt-til-ansikt-møter

Innovasjon og digitalisering

Kva fortel forskinga om konsekvensane av å digitalisere interaksjonen mellom innbyggarane og offentlege etatar? Dette er eit av fleire spørsmål som får svar i denne rapporten utarbeidet for NAV.

STAMI forsker på psykososiale arbeidsforhold for å utvikle kunnskap som kan brukes til å identifisere både faktorer som har gunstige og negative virkninger på arbeidsmiljø, helse, arbeidsevne, trivsel og produktivitet. Foto: Leon / Unsplash

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Krav og forventninger til hvordan man skal utføre jobben sin, opplevelsen man har av selvbestemmelse i arbeidssituasjonen sin, i hvilken grad man opplever støtte fra kollegaer, og i hvilken grad man opplever sin nærmeste leder som inkluderende, rettferdig og hjelpsom, er eksempler på faktorer som inngår i det vi forstår som psykososialt arbeidsmiljø.
Prosjektet for delinga av tilsynsdata. Skisse som viser hvordan deling av tilsynsdata vil fungere i praksis

Tilsynsmyndighetene koordineres ved hjelp av datadeling

Innovasjon og digitalisering

Høsten 2021 vil en ny, viktig tjeneste se dagens lys. Tjenesten kalles Tilda og vil kunne bedre hverdagen for mange, uten at den selv vil være veldig synlig. Altinn og Maskinporten er sentrale komponenter på veien mot en bedre koordinert og mer effektiv tilsynsvirksomhet.

Stortingsmeldingen viser til en utredning fra Menon om at verdien av å dele data vil være 300 milliarder kroner innen 2030 i form av årlig verdiskapning. Men Meldingen overser tilsynelatende at Menon deler denne verdiskapningen inn i 3 elementer. Illustrasjon: Fra forsiden av stortingsmeldingen Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon.

Deling av data vil gjennomsyre alle næringer – det tar ikke staten høyde for

Regjeringen har lagt frem sin Stortingsmelding om «deling av data». Målet er «å stake ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs». En slik melding lagt frem for Stortinget av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, vil normalt bli behandlet i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Men «data som ressurs» er først og fremst en næringspolitisk utfordring. Meldingen bør derfor behandles i Stortingets næringskomite. Her er begrunnelsen:

Taus kunnskap finnes hos ansatte på nesten alle arbeidsplasser. Hos selgeren som forstår hvordan de skal snakke med kundene sine for å overbevise dem. Og hos frisører som føler saksen er en forlengelse av armen. Foto: Clem Onojeghuo / Pexels

Blind tro på digitalisering kveler viktig kunnskap

Innovasjon og digitalisering

Arbeidstakere opplever en del datasystemer som lite relevante, fordi systemene ikke tar opp i seg den «tause» kunnskapen deres. Ferske SINTEF-studier dokumenterer dette.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Martin B. Andersson/BLD

Vår felles digitale grunnmur skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet

Innovasjon og digitalisering

-Mobil-, bredbånds- og internettjenester er grunnmuren i dagens digitale Norge. Gode nett og tjenester er helt avgjørende for at folk og næringsliv skal kunne delta i og utvikle det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Humor på arbeidsplassen hjelper oss til å se lysere på livet og minsker stress. Foto: Alexander Suhorucov / Pexels

Humor og humør på arbeidsplassen

Samfunns- og tjenesteutvikling

I kartlegginger om hva som gjør en arbeidsplass god, svarer vi oftest at det er viktig å ha styring over arbeidsoppgavene, at stressnivået ikke er for høyt og at vi har ledere og kolleger vi trives med. I tillegg er det viktig for oss at vi kjenner arbeidsoppgavene, får ansvar, og har oppgaver som utvikler oss, enten det er rutineoppgaver eller arbeid av mer kreativ karakter. Men samme hvilke arbeidsoppgaver vi har, er trivselsfaktoren særdeles viktig for at vi skal jobbe godt og utføre det som kreves. Trivsel er også viktig for at vi velger å gå på jobb på dager vi ikke føler oss på topp. Dette er en såkalt nærværsfaktor.

Arbeidsmiljøloven gjelder også for hjemmekontor. En rekke studier viser at tilrettelegging fra arbeidsgiver i form av god ledelse, organisatoriske prosedyrer og retningslinjer for håndtering av psykososiale utfordringer, samt andre former for støtte og hjelp har stor betydning for ansattes helse og trivsel. Foto: Standsome Worklifestyle / Unsplash

En bedre arbeidsdag på hjemmekontoret

Samfunns- og tjenesteutvikling

Å arbeide hjemmefra har en rekke potensielt positive sider, slik som tidsbesparelser ved redusert reisevei til jobb og muligheter før økt selvstendighet og autonomi. Men det finnes også viktige utfordringer ved bruk av hjemmekontor. Her finner du gode råd som kan gjøre dagen på hjemmekontoret litt bedre.
3. Lederen skal vise medarbejderne tillid ved at gå ud fra, at dine medarbejdere både kan og vil løse alle de opgaver, de får. - og samtidig kunne følge med i, hvad de foretager sig da du ellers ikke kan give ordentlig feedback eller demonstrere ægte interesse for deres præstationer. Foto: Tim Gouw / Unsplash

11 paradokser i moderne ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

1. Lederen skal have et nært forhold til sine medarbejdere hvilket er hensigtsmæssigt for at få en åben kommunikation, hvor du kan vejlede, inspirere og motivere dem. - og samtidig holde en passende afstand til dem hvilken er nødvendig for at kunne vurdere, skære igennem konflikter og træffe de rigtige beslutninger i tilfælde af, at medarbejdernes interesse går i en anden retning end virksomhedens.
Ledere som stoler på medarbeiderne tar ingen stor risiko. Og gevinstene er uomtvistelige, sier Bård Kuvaas. Foto: idebanken.org

Ledere som gir tillit får bedre resultater

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Medarbeidere som er drevet av en indre motivasjon, som er glade i jobben og oppgavene, presterer bedre og enn de som er styrt av ytre faktorer. Men de indre motiverte trenger tillit for å blomstre.

Rammeplan for barnehage sier at barnehagene skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Foto: Kjetil Nilssen.

Digitalisering skal utvikle kommunale tjenester

Innovasjon og digitalisering

Drammen kommune har sin digitaliseringsstrategi klar. Arbeidet med strategien startet med at et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv.

- Det finnes bare en ting som skiller alle selskap i hele Norge, og det er kulturen, sier Svante Randlert. - To banker gjør i utgangspunktet det samme, men det er kulturen som skiller dem fra hverandre. Kultur er noe man må leve, det er ingenting som kan fortelles. Foto: Oskar Omne.

Bli en drømmearbeidsgiver – med ti avgjørende bud

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva er egentlig en drømmearbeidsgiver? Hva skiller disse fra andre arbeidsgivere? Svante Randlert har forstått hva ledelse er og gir deg i denne artikkelen de beste verktøyene for hvordan du kan tiltrekke deg de beste menneskene – og få de til å bli.
Stressmestringsteknikker kan bidra til stressreduksjon hos arbeidstaker og dermed bedre arbeidsglede, motivasjon og arbeidsmiljø i bedriften. Foto: Mohamed Nohassi / Unsplash

Mer glede og motivasjon med en stressfri hverdag

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et viktig element i å være en god leder er å ha stressnivået under kontroll – både hos seg selv og sine medarbeidere. Men hvordan påvirkes vi egentlig av stress? Hva gjør det med arbeidsgleden og motivasjonen? LederNytt har tatt en prat med Thomas Reinholdt og Anette Aarsland som forteller om konsekvensene av stress, samt hvordan vi kan bruke stressmestringsverktøy for å fremme arbeidsglede og holde motivasjonen oppe.

Det å forstå at ting tar tid, og det å navigere mellom ulike reaksjoner og responser på endringene og hvorfor de kommer akkurat nå, kjente jeg var ganske krevende i en så kompleks og stor organisasjon som Innovasjon Norge. Men også det jeg lærte aller mest av. Det var det som tok mest tid, men som også var mest givende, avslutter Traaseth. Foto: Akil Mazumder

Endringsprosessene - det er helt essensielt å forankre oppover, til siden og hos kritisk masse i organisasjonen

Å gjennomføre nødvendige og omfattende endringer i komplekse og store kunnskapsorganisasjoner, kan være noe av det mest krevende du kan gå gjennom som leder. Anita Krohn Traaseth har vært gjennom omfattende endringsprosesser som toppleder både i HP Norge og Innovasjon Norge. Ledernytt har snakket med henne om hvilke erfaringer hun har gjort som andre ledere kan dra nytte av.
– Generasjonsskillene er en av utfordringene som krever bevissthet fra ledelsens side, sier Lise Hammergren. - Arbeidstakere som har vært lenge i jobb, har med seg erfaring som er veldig verdt å ta vare på. De har også ferdigheter, og mest sannsynligvis også egenskaper, som vi ikke bør glemme. Utfordringen blir å få alle med seg til å tilegne seg nye kunnskaper og lære seg nye måter å jobbe på. Foto: BI.

Endringskompetanse blir sentralt i fremtidens ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Trender innen endring, miljø, menneskelige egenskaper, livslang læring og generasjonsutfordringer er noen av trendene som peker seg ut. Lise Hammergren er divisjonsdirektør President ved Handelshøyskolen BI og har i en årrekke vært opptatt av hva som kjennetegner fremtidens ledelse. LederNytt har snakket med Hammergren om hva hun mener skal til for at bedrifter anno 2019 skal være mest mulig rustet for fremtiden.

Hvis dine medarbeidere ofte bruker «nei», «men», «man», «alltid» og «aldri», bør du være oppmerksom. Selv om de diskuterer rolig og kanskje ikke selv er klar over at det er snakk om en konflikt, viser ordene at konflikten kan være nær en oppblussing. Jo tidligere du legger merke til en konflikt, jo lettere kan du løse den. Illustrasjon: idebanken.org

7 ord du bør være klar over i konflikthåndtering

Samfunns- og tjenesteutvikling

Konflikthåndtering er en viktig oppgave for ledere. Her er ordene du bør bruke oftere og ordene du bør unngå. Noen få og enkle verktøy kan forebygge konflikter og gjøre det lettere for deg og dine ansatte i mange situasjoner.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Alle skal inkluderast i det digitale samfunnet

Innovasjon og digitalisering

- Den norske befolkninga har gode grunnleggande digitale ferdigheiter, men det er framleis for mange som kjenner på digitalt utanforskap. Det vil regjeringa gjere noko med, og startar no eit arbeid med å inkludere alle i det digitale samfunnet gjennom strategien "Digital heile livet", seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Som registerforvalter og forvalter av en nasjonal felleskomponent har Brønnøysundregistrene både data, løsninger og kompetanse de ønsker å bidra med i bekjempelsen av kriminalitet. Foto: Brønnøysundregistrene.

Forenklingsbloggen: Aktiv rolle mot de useriøse

Innovasjon og digitalisering

Brønnøysundregistrene samarbeider nært med andre etater for å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Åpenhet, oversikt og samarbeid er viktige stikkord!
– Alle digitale strategier må ta hensyn til folks faktiske atferd, sier Kjell Nordström. - Det tar lang tid å endre folks atferd, enten det gjelder industrielle kunder, bankkunder eller telekomkunder. Foto: Johan Helstrøm, Bingo Rimer.

Slik utvikler du strategier for den digitale verden

Innovasjon og digitalisering

I dagens høyteknologiske virkelighet er det viktigere enn noen gang å ha solide bedriftsstrategier. Men hvordan utvikler vi egentlig strategier for en digital virksomhet i en tid der kunstig intelligens, virtuell virkelighet og maskinenes inntog snur opp ned på det vi tidligere har gjort? LederNytt har snakket med fremtidsforsker Kjell Nordström om hvordan ledere bør tenke når det gjelder strategiutvikling i den digitale tidsalderen.
Arbeidet med livshendelsene er starten på en ny epoke for offentlig sektor. Arbeidet med helhetlige digitale løsninger krever en arbeidsform der brukerperspektiv, samarbeid, forankring og styring på tvers er sentraIt. lllustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet

Digitalisering: Tjenester på dine premisser

Samfunns- og tjenesteutvikling

Offentlig sektor har lagt ut på en viktig endringsreise. I dag fremstår vi ofte stykkevis og delt for innbyggere og næringsliv. Det skal det bli slutt på. I regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi er det pekt ut 7 livshendelser som skal løses, og dette skal bli den nye normalen når forvaltningen utvikler tjenester.

Skal vi inkludere alle barn i fellesskapet og bygge sterke lag rundt barna, kan ikke arbeidet bare rettes mot det enkelte barn eller den enkelte ungdom. Tjenestene må også samarbeide om hvordan de skal skape gode oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn slik at utfordringer kan oppdages tidlig og forebygges. Foto: Andrew Ebrahim / Unsplash

Bedre hjelp til foreldre med barn som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud opplever manglende koordinering og et tjenestetilbud som ikke henger sammen. Dette kommer på toppen av å ha store omsorgsoppgaver. Derfor foreslår regjeringen en tydeligere plikt for kommunene til å samordne tilbudet. Familier som har, eller venter barn, med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne skal få rett til en barnekoordinator.
Ulobas årlige tilstandskartlegging blant funksjonshemmede med assistansebehov viser diskriminering og dokumenterer forskjellsbehandling av funksjonshemmede i kommune-Norge. Foto: Macau Photo Agency / Unsplash.

Oppsiktsvekkende nei til funksjonshemmedes menneskerettigheter

Samfunns- og tjenesteutvikling

Stortingets justiskomité har valgt å ikke lovfeste rettigheter Norge har lovet FN vi skal oppfylle. Det er ikke mindre enn direkte oppsiktsvekkende, mener Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba.

Administrasjon er så viktig at du faktisk må ha det – et «must have». Derfor synes jeg at administrasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte bør få mye mer oppmerksomhet enn de ofte får, skriver Johan Bergh. Foto: Marc Mueller / Pexels

Administrasjon er limet i virksomheten

Samfunns- og tjenesteutvikling

Min erfaring tilsier at administrasjonsmedarbeidere ofte får relativt liten oppmerksomhet. Det fortjener de ikke, skriver Johan Bergh.
Kondo sin rydde- og organiseringsmetode går i utgangspunktet ut på å rydde i fysiske eiendeler etter fastlagte kategorier. Du skal kvitte deg med det du ikke trenger og å beholde det som gir glede («spark joy»). Foto: Privat.

Bruk Marie Kondos metoder for å rydde deg til bedre ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvis du vil lykkes som leder, må du gi hjernen gode arbeidsbetingelser slik at det er mulig å være produktiv og fokusert, og samtidig leve et godt liv med energi og glede i hverdagen. En vesentlig del av det å skape balanse, kapasitet og produktivitet handler om å ha det ryddig på alle plan, og her kommer Marie Kondo sin metode og filosofi inn. Lederutvikler Siv Tove Aune forklarer hvorfor Kondos metoder er så effektive for ledere.

For oss som forsker på kunstig intelligens er det viktig at teknologien brukes til det beste for samfunnet, sier Anis Yazidi, professor ved OsloMet. Foto: mahdis mousavi / Unsplash.

Dette bør du vite om kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er og hva det kan brukes til?

Omforming av kontorer for å møte den nye fleksible jobbhverdagen er en del av framtidsstrategien i en rekke virksomheter. Foto: Standsome Worklifestyle / Unsplash

Hjemmekontor: Hybrid er den nye jobbtrenden

Samfunns- og tjenesteutvikling

Siden mars 2020 har arbeidslivet endret seg radikalt. Hva skal vi gjøre på kontorene? Det er ett av spørsmålene som melder seg etter at hjemmekontor er blitt den nye normalen og i all hovedsak har fungert over forventning.
Det 1. av 7. tips fra artikkelforfatteren: Sett deg inn i problemstillingene og bakgrunnen for prosjektet. Prosjekteier og brukere besitter unik kunnskap om egen virksomhet. Denne kunnskapen må fram, systematiseres og formidles. Foto: You X Ventures / Unsplash

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Samfunns- og tjenesteutvikling

De siste femten årene har prosjektlederen gått fra å styre tid, kostnad og kvalitet til å få en mer omfattende rolle med fokus på god måloppnåelse. De klassiske oppgavene er fortsatt bærebjelken for godt prosjektlederarbeid; struktur og kontroll, styre kostnader, sørge for god fremdrift og passe på kvaliteten. Men faget har utviklet seg.