Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Berit Børby

Frivillighet, digitalisering og bolig på agendaen

Samfunns- og tjenesteutvikling

Rådet for et aldersvennlig Norge har staket ut kursen for 2024, og pekt ut tre temaer de vil ha særlig fokus på: frivillighet, digitalisering og bolig.
organisk materiale i blått og gult vokser ut av rutenettet

Delt syn på generativ kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

En ny undersøkelse om nordmenns bruk og holdninger til generativ kunstig intelligens viser at vi er delt og usikre på nytten og konsekvensene av denne nye teknologien. Men én ting er de fleste enige om: kunstig intelligens utfordrer personvernet.

Hanne Harlem

Ny veileder fra Sivilombudet om sakskostnader

Samfunns- og tjenesteutvikling

Sivilombudet har gjennom de siste årene mottatt mange klager som gjelder utgifter til å få endret et vedtak. Hvis man har hatt utgifter til advokat for å få et vedtak endret, kan man ha rett til å få utgifter (sakskostnader) dekket fra forvaltningen. Her skjer det likevel en del feil.
Nettverkssamling. Illustrasjonsfoto

Nettverkssamling - sjekk muligheten for økonomisk støtte

Forum for offentlig service - nettverksgrupper:

Kan du tenke deg å starte en nettverksgruppe, eller finnes det planer om samlinger, studieturer eller lignende i en eksisterende gruppe? Det er mulig å søke forumet om økonomisk støtte - med maksimalt kr. 6750,-.

Kundeservice, gruppe, menn, kvinner, ser inn i kamera, har hodetlf

Seks ting du som leder for kundesentre bør gjøre

Kundeservice

Som leder spiller måten du bærer deg selv på arbeid en betydelig rolle – fordi det har en viktig effekt på folkene rundt deg. Her er seks tips som hjelper deg selv og teamet ditt.

Du skjelner knapt organisasjonene fra hverandre. Hvis det fantes en verdi-bingo for organisasjoner, kunne den enkleste sjel bli lottomillionær, skriver Steinar Bjartveit. Illustrasjonsfoto: Eirik Kristoffersen, forsvarssjef. Foto: Torbjørn Kjosvold / Fo

Virker verdistyrt ledelse?

Ledelse

Det synes selvsagt. Liten grunn til å være uenig. Likevel, påstanden er implisitt, men klar: Proklamering av organisasjonens verdier påvirker medarbeidernes atferd. – Særr?

Karianne Oldernes Tung i grønne klær på konferansescenen

Digital inkludering - ikke digitalt utenforskap

Inkludering

Konferansen "Sammen for digital inkludering" er den nye møteplassen for kommunesektoren og teknologibransjen. Den markerte et viktig skritt mot å forstå og adressere betydningen av å kunne ta del i den digitale hverdagen, og at samarbeid mellom ulike aktører er sentralt.
Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm Kommune. Foto: Lillestrøm kommune

Om tillit, KI og kampanjen hun aldri glemmer

Kommunikasjon og klart språk

– Da Hammeren kraftverk i Maridalen ble innviet, ble det sagt at nå var Oslo sikret all den strøm byen hadde bruk for – til evig tid. De hadde ikke forstått alt hva elektrisitet faktisk kunne brukes til. Litt sånn er det med KI også; vi har bare sett starten, sier Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm Kommune i et intervju med Kommunikasjonsforeningen.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Skatteetaten

Et samfunnsproblem at økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Digital manipulasjon, grenseløse kriminelle og bestillingsforbrytelser. Hvordan skal samfunnet bekjempe økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet? spør skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Odd Woxholt i en kronikk på skatteetaten.no.

død, sorg, sortkledd, fra overkroppen og ned

Status i arbeidet med livshendelsene

Innovasjon og digitalisering

Sju prioriterte livshendelser er valgt ut som prioriterte oppgaver for det offentlige. Eierne av livshendelsene har nylig rapportert om fremdriften. Det jobbes med nye tjenester som skal gjøre det enklere å utføre oppgaver i forvaltningen, for innbyggere, men også for kommunale, statlige og private virksomheter.
Robert Steen sitter tenksom i en sofa, støtter hodet med den ene hånden, ser til siden.

Tjenester som inkluderer - hvordan teknologi kan hjelpe oss

Service- og tjenestekonferansen 2024, 31.10-01.11, Stavanger

"Ibelin" er dokumentaren om Mats Steen, gutten med den uhelbredelige Duchennes muskeldystrofi som sakte gjør fysisk deltakelse i samfunnet vanskelig. Men et liv som gamer åpnet opp en verden av muligheter til å føle både kjærlighet og tilhørighet for Mats. Kanskje to av de viktigste verdiene vi mennesker søker.

Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP.

– Åpenhet er det tillit er laget av

Kommunikasjon og klart språk

- Når kommunikasjon blir brukt til å forlede folk ved å tilsløre eller forvrenge sannheten skaper det mistillit, sier Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP. - Flinke kommunikasjonsfolk gjør kompliserte ting forståelig, og reduserer faren for misforståelser og feiltolkninger, også når temaene er vanskelige.
Tillit tar lang tid å bygge opp og er lett å bryte ned, skriver Jan Grund.

Tillitsbasert styring og ledelse – hva er suksessfaktorene?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det sentrale ved tillit er at mennesker, aktører og institusjoner på ulike samfunnsnivåer stoler på hverandre og våger å ta risiko. Tillit er limet i alle sosiale relasjoner, skriver Jan Grund i Dagens Perspektiv.
Illustrasjon: Utsnitt av Datatilsynets bilde.

#10 SandKasten: Smart grep mot overgrep

Innovasjon og digitalisering

Seksuell utnyttelse og overgrep mot mindreårige er et voksende samfunnsproblem. Digitale arenaer gjør det lettere for overgripere å komme i kontakt med og groome potensielle ofre, med mindre risiko for å bli tatt. Tross internasjonalt samarbeid, sliter man med å finne effektive forebyggingstiltak.
En student skriver på tastatur og for hånd samtidig som hjerneaktiviteten måles. Hen har mange elektroder festet på hodet.

Er tasting like bra som å skrive for hånd?

Innovasjon og digitalisering

PC og nettbrett har blitt effektive verktøy for elever og studenter de senere årene. De fleste knatrer nok raskere på tastaturet enn de klarer å skrive med penn eller blyant. Likevel har diskusjonen gått: Er tasting like bra som å skrive?

Ole Fredrik Norbye er høgskolelektor i musikk og foredragsholder om kreativitet og ledelse. Foto: Privat

Kreativitet - hva er det og hvorfor er det viktig?

Ledelse

Ledere bombarderes stadig med buzzord som påstår å være løsningen på alle problemer. Et unntak fra alle disse nye ordene er et gammelt begrep - som de siste årene har fått mer og mer oppmerksomhet både i akademiske ledelsesforskning, men også i hverdagen til ledere. Kreativitet - men hva er det og hvorfor er det viktig?

Ellen Strålberg

Generativ KI utfordrer personvernet på nye måter

Innovasjon og digitalisering

Til vår årlige markering av Personverndagen sammen med Datatilsynet, har Teknologirådet vurdert hvilke utfordringer den nye bølgen av generativ kunstig intelligens vil by på for personvernet.

Line Coll, hvit bakgrunn

Opptak fra Personverndagen 2024: Kunstig intelligens møter personvern

Innovasjon og digitalisering

2023 har vært et sammenhengende gjennombrudd for generativ kunstig intelligens, og "KI-generert" er årets nyord. Verktøyene er både artige og nyttige, men utfordrer også personvernet. Datatilsynet og Teknologirådet markerte dagen med et arrangement om tematikken. Se opptak nederst i artikkelen.

Ove Skåra

Rapport om personvernombudets rammevilkår

Innovasjon og digitalisering

I løpet av 2023 har Det europeiske personvernrådet (EDPB) sammen med flere europeiske personvernmyndigheter, gjennomført en kartlegging av erfaringer og utfordringer knyttet til personvernombudsrollen. Nå er samlerapporten publisert.

Tre sentrale ansatte ved Smøla sjukeheim, tre kvinner

Nybrottsarbeid fekk ned sjukefråværet

Ledelse

Gjennom opprettinga av ei HMS-gruppe og solid førebyggjande arbeidsmiljøarbeid snudde Smøla sjukeheim den negative sjukefråværstrenden.

Nærbilde av Karianne Oldernes Tung

Statsråd Tung til Brüssel om kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Regulering av kunstig intelligens blir ett av de viktige temaene når digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung besøker Brüssel neste uke. Hun møter blant andre europakommisær Didier Reynders som har ansvar for justis og rettssikkerhet.

Hege Svendsen, langt lyst hår, mørk bakgrunn

Vi kan ikke glemme det digitale utenforskapet

Innovasjon og digitalisering

I skyggen av den pågående debatten om skjermbruk i skolen står vi overfor en annen høyst aktuell utfordring som trenger vår umiddelbare oppmerksomhet – den voksende digitale kløften og kompetansemangelen. Vi kan ikke bare snakke om skjermbruk i skolen, vi må også snakke om det digitale utenforskapet, skriver Hege Svendsen i DND.

Bokstaver i tre spredd utove med blant annet teksten Rules

Digdir styrker innsatsen på regelverksutvikling

Innovasjon og digitalisering

Data er en sentral drivkraft i offentlig sektor, men uklart og uoversiktlig regelverk skaper utilsiktede hindringer for deling og bruk av data. Økt innsats må til for å sikre at regelverk utvikles på en måte som legge bedre til rette for digitalisering. Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data styrker derfor sitt juridiske fagmiljø med fire nye stillinger.
blomst datagenerert

Kunstig intelligens enkelt forklart

Innovasjon og digitalisering

AI eller kunstig intelligens eller bare KI? ChatGPT. Maskinlæring. Språkmodell. Er du også forvirret?

SIKKERHET: Head of Public i Fortinet, Stian Heyerdahl-Larsen er gjest i denne episoden av Digitaliseringspådden. (Foto: Digitaliseringspådden)

Sikkerhet i digitaliseringens tidsalder

Innovasjon og digitalisering

I Digitaliseringpådden er Stian Heyerdahl-Larsen, Head of Public i Fortinet, gjest. Jens Christian Bang og Dag Rustad leder samtalen der de utforsker om dagens investeringer gir bedre sikkerhet for pengene.
Christian Rosenvinge er enhetsleder i en statlig virksomhet, men skriver her som privatperson. Han mener offentlig sektor i Norge nå har en god mulighet til å starte en løsrivelsesprosess fra de amerikanske skytjenestene. Foto: Privat

IKT-politikk er også nærings- og sikkerhetspolitikk!

Innovasjon og digitalisering

Med digitaliseringsminister på plass og vedtak om etablering av en statlig nasjonal skytjeneste har Norge en unik mulighet til å starte løsrivelsen fra de globale teknologi selskapene, styrke nasjonal kontroll og skape nye muligheter for norsk IKT-næring.
To kvinner skriver på whiteboard-tavle

Arbeidsmiljøet som ferskvare – start forberedelsene for fremtiden nå

Ledelse

Arbeidsmiljø kan være et noe vagt begrep som ikke er så lett å definere. En satsning på arbeidsmiljøet noe av det viktigste du kan gjøre for å sikre at bedriften din er godt rustet for å møte fremtidens utfordringer. Men du kan ikke vente til fremtiden dukker opp – du må starte nå, sier tidligere STAMI-direktør Pål Molander.
Eldre kvinne og mann i et vindu med kaffekopp

Innbyggerundersøkelse for de over 60 år i Lier kommune

Samfunns- og tjenesteutvikling

Lier kommune tar et stort skritt mot å forstå behovene til sine innbyggere over 60 år ved å gjennomføre en omfattende innbyggerundersøkelse. Målgruppen er de som bor hjemme og formålet er å skape en helhetlig forståelse av deres boligpreferanser, livsstil og behov.
Isabelle Ringnes og Celise Skaar

Ett år med ChatGPT

Innovasjon og digitalisering

Bruk av kunstig intelligens i hverdagen krever bevissthet om teknologiens svakheter, skriver skriver Isabelle Ringnes og Celise Skaar i en kronikk på nrk.no.
Marianne Brynildsen

– Vi kjenner brukerne og vet hva som funker

Kommunikasjon og klart språk

Marianne Brynildsen, kommunikasjonssjef i nye Akershus, mener vi må være pådrivere i egen organisasjon, også på andre områder enn kommunikasjon.
Studenter

Godt teamarbeid krever tilrettelegging og målrettet trening

Samfunns- og tjenesteutvikling

Det er en myte at evnen til å samarbeide er medfødt. Forskning viser at samarbeidskompetanse kan trenes. Samarbeid handler om relasjoner, og det er de mellommenneskelige prosessene man må videreutvikle.

Gruppe blå brikker, en brun med avstand til de andre.

Stille gruppepress

Ledelse

Gruppepress behøver ikke handle om argumentasjon. Bare det å være i en gruppe gjør at mange endrer sine vurderinger og valg i tråd med flertallet, skriver Linda Lai.

Annonse