Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet.

Forbrukerutenforskapet

Digital inkludering

Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total, skriver direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en kronikk.

Digitalt utenforskap er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. Derfor trenger vi digitale fullmaktsløsninger, mener Frode Danielsen. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Vi kan løse floken for ikke-digitale

Digital inkludering

Historien til Johannes Joner og rapporten fra Forbrukerrådet, som begge har vært omtalt i NRKs kanaler den siste tiden, viser omfanget av utfordringene med digitalt utenforskap. Med digitale fullmaktsløsninger kan vi løse noen av flokene for den enkelte. I tillegg vil det gi milliardgevinst for samfunnet.
Pårørande sin situasjon har i den siste tida vore tema i nasjonale aviser, til dømes skreiv Knut Olav Åmås om «Den usynlege omsorgen» 7. januar i Aftenposten. Han formidla bekymring for at pårørande kan bli pasientar, om dei må klare seg sjølve. Foto: Kampus Production / Pexels

Dei løynde hjelparane

Samfunns- og tjenesteutvikling

Pårørande sin situasjon har i den siste tida vore tema i nasjonale aviser. For å hindre at dei pårørande kan bli pasientar, må dei løynde hjelparane bli synlege, og helsepolitisk retorikk må omsettast til handling.
Enhver fagperson kan hente motivasjon fra å se raske, positive resultater av egen innsats, skriver Øyvind Kvalnes. Det kjennes godt å utrette noe og få jevnlige mestringsopplevelser på jobb. Utfordringen er at jakten på slike opplevelser kan føre til en nedprioritering av de svakeste og mest trengende samfunnsborgerne. Foto: Rene Asmussen / Pexels

Går hjelpen til dem det er mest tilfredsstillende å hjelpe?

Ledelse

De siste årene har jeg jobbet tett med ledere i ulike deler av helsevesenet, skriver Øyvind Kvalnes. Det har gitt ham en forståelse for de tøffe prioriteringene som må gjøres hver dag. Ressursene strekker ikke til. Det tvinger frem beslutninger om hvem som skal få hjelp først, og hvordan. Valgene vil uansett gå ut over noen andre som også trenger hjelp, som nå havner lenger bak i køen.
Noen behandlere ga pasienter i oppgave å lese i egen journal og reflektere rundt det som var dokumentert. Det kunne ofte være utgangspunkt for neste samtale mellom de to. Foto: cottonbro studio / Pexels

Psykisk syke og innsyn i egen pasientjournal

Samfunns- og tjenesteutvikling

Innsyn i egen journal er nå en innarbeidet del av tjenestetilbudet i psykisk helsevern. Men noen situasjoner kan være problematiske.
– Jeg har forståelse for at det kan utløse frustrasjon. Samtidig kan det se ut til at noe er basert på misforståelser, skriver statssekretær Gunn Karin Gjul i dette innlegget. Her på besøk hos Arkivverket i 2022. Foto: Marianne Gjessing

Kontroll og smidighet i bruk av offentlige penger

− Statens prosjektmodell er basert på PRINCE2-metodikken og kan fint kombineres med smidig utviklingsmetodikk, skriver Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, i dette debattinnlegget på digi.no.

Tilbudene må etableres på grunnlag av kunnskap om målgruppene og deres behov. Foto: TheStandingDesk / Unsplash

Digital inkludering i praksis

Digital inkludering

Det er publisert mye om digitalt utenforskap de siste årene. Denne artikkelen handler først og fremst om hva som skal til for å inkludere flest mulig i det digitale fellesskapet. 

Del erfaring og gode eksempler på hvordan ulike deler av organisasjonen jobber salutogent og lærer av hverandre. Det kan skje mye i virksomheten gjennom å være nysgjerrig på og ønske å se styrken til de ansatte. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Helsefremmende arbeid i praksis

Ledelse

En helsefremmende tilnærming på arbeidsplassen kan være avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Det hele står og faller på en nysgjerrig leder. De aller fleste ledere ønsker en kultur med større engasjement og større stolthet. En kultur der de ansatte ikke føler så mye på et tydelig hierarki og kontroll, men at de ulike stabsfunksjonene kommer tettere sammen.

Sosiale roboter i helsevesenet er ikke noe nytt, men Tonnie er en pionér innen kategorien robot med arbeidskontrakt. Foto: Alex Knight / Pexels

Tonnie – robotoen med arbeidskontrakt

Saken er hentet fra Dutch Health Hub. Fred Pijls påstår at "hvis alle antar at de sosiale robotene har en arbeidskontrakt akkurat som deres menneskelige kolleger, skapes en annen dynamikk".

UiT Norges Arktiske Universitet er en av søkerne. Hvordan tenke nytt på servicetilbud og førstelinjetjenester i en ny hybrid hverdag for universitetsbibilotekene. Illustrasjonsbilde: Fra forsiden av uit.no

Stimulab-prosjekter har valgt leverandører

Syv offentlige virksomheter har nå valgt leverandører og samarbeidspartnere til sitt Stimulab-støttede innovasjonsprosjekt. Leverandørene skal bidra med designkompetanse, og et «utenfra og inn»-blikk for å skape bedre tjenester.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor utenfor det oppleves å ikke få tilgang på noe som er viktig for deg fordi du mangler verktøy, eller på grunn av språkbarrierer, sviktende syn eller utfordringer med finmotorikk, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Mange faller utenfor viktige markeder

Digital inkludering

Så mange som 38 prosent av oss har hatt store problemer med å bestille eller betale for en vare det siste året. Og hele 43 prosent har noen de hjelper. En ny undersøkelse gjort for Forbrukerrådet viser at viktige forbrukermarkeder er i ferd med å bli utilgjengelige for mange.

Bankene har som eneste næring i Norge erkjent offentlig at ikke alle er, kan eller vil bli, eller ikke minst; vil forbli digitale, skriver Gry Nergård, direktør for forbrukerpolitiske spørsmål i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Johannes Joners svigermors nettbank

Digital inkludering

For en liten tid tilbake kunne vi se og høre i NRK om Johannes Joners to års lange kamp for å bistå sin svigermor med nettbank. Det er lett å skjønne frustrasjonen over strenge og tungvinte regler, når intensjonene er så gode. Man vil jo så gjerne hjelpe sine nærmeste. Heldigvis finnes det gode løsninger i banken, og det er det viktig at disse gode hjelperne får informasjon om!

– Den positive effekten av selvbestemmelse hos medarbeiderne er stor, sier Sut Wong. - Det øker motivasjonen og bidrar til at medarbeideren utvikler seg og vokser karrieremessig. Foto: BI

Selvbestemmelse i praksis – unngå fellene og få selvgående medarbeidere

Ledelse

Ansatte presterer bedre hvis de selv kan bestemme hvordan de løser oppgavene sine. Men hvordan kan du som leder sørge for at de får en reell mulighet til å bestemme dette, og hvilke fallgruver ligger i veien? Sut I Wong mener at ledere vil møte flere barrierer, men at effekten er stor når man lykkes.
Vi må ha helse på mer effektive og nye måter for å møte utfordringene knyttet til generasjonsutfordringer, høyere levealder og større evne til å behandle flere sykdommer. Det må ikke gå på bekostning av sikkerhet. Foto: Anna Shvets / Pexels

Den "nye" digitale angrepsflaten i helsesektoren

Samfunns- og tjenesteutvikling

Morgendagens medisinske utstyr er en del av tingenes internett, skriver Anders Løvøy i Computerworld. I mange tilfeller noe pasientene har på seg eller med seg selv, som måleapparater, sensorer, pulsklokker eller lignende. Alt slikt utstyr må ha innebygget sikkerhet som en del av det grunnleggende designet

Tiltakene må kunne dokumentere at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De må levere en forpliktende gevinstrealiseringsplan som viser gevinstene i egen og eventuelt andre statlige virksomheter, og hvordan resultatene skal måles. Foto: ThisIsEngineering / Pexels

132,5 mill. kroner til nye digitaliseringstiltak

Innovasjon og digitalisering

Digdir skal i 2023 dele ut 132,5 millioner kroner til både små og mellomstore digitaliseringstiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Søknadsfristen er 6. februar 2023.

Hva er det som kjennetegner de samtalene jeg opplevde som positive - var det noen fellestrekk? Jo, jeg lyttet, lot innringer snakke ferdig og forholdt meg til fakta. Jeg var også forståelsesfull og oppmuntrende når det var på sin plass. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Hvordan takle den vanskelige samtalen?

Service og kommunikasjon

Det er mandag morgen. Dagens første innringer virker irritert. Jeg forsøker å svare høflig og vennlig, men blir møtt med en frekk og nedlatende tone. Det lille som er av godt humør forsvinner som dugg for solen, og jeg får en nesten uimotståelig trang til å svare med samme mynt.

Organisasjoner som ønsker friske og fornøyde ansatte, bør i større grad vektlegge myke ferdigheter når de jobber med lederutvikling og lederevaluering, skriver Torhild Anita Sørengaard, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Campus Trondheim, BI. Foto: krakenimages / Unsplash

Er sjefens lederstil bra for helsa?

Ledelse

Det er fint med ledere som bryr seg om sine medarbeideres helse og trivsel. Men støttende og rettferdig lederatferd kan faktisk være helsefremmende i seg selv.
— En historie har en innledning, en midte og en slutt. Og gjerne den berømte røde tråden, sier Kristine Dahl i firmaet Klar tale. Foto: Lisa Fotios / Pexels

Kunsten å skrive for folks ører

Ledelse

Å skrive en tale er ikke det samme som å skrive en kronikk, eller å dele et notat i tre og slenge på «Kjære alle sammen!»

Følelser skal  ikke undervurderes, verken dine eller andres. Folk skal bygges opp, ikke ned, skriver Johan Bergh, førstelektor i organisasjon og ledelse ved Oslo Nye Høyskole. Foto: Liza Summer / Pexels

Ledelse og dens emosjonelle kraft

Ledelse

Her til lands tror vi på ledere. I alle fall til en viss grad. Men: Ledelse presenteres ofte som en av de mest observerte, men minst forståtte fenomenene i verden.
Teamleder må sørge for at individene tør å både dele og utfordre ideene som kommer opp, skriver Therese E. Sverdrup som det 3. punktet for å skape kreative team. Foto: Bruno Scramgnon / Pexels

Vanskeligere å være kreativ sammen

Ledelse

Når man på en arbeidsplass vil komme opp med ideer, setter man ofte ned en gruppe til å idémyldre. Men er det slik at team er mer kreative enn individer? Kommer vi opp med flere ideer når vi sitter sammen enn når vi gjør jobben hver for oss?

Sysselsettingsgraden blant innvandrere og flyktninger er betydelig lavere enn i den øvrige befolkningen. Samtidig viser bedriftsundersøkelsen fra Nav at vi mangler 70.000 ansatte i Norge, påpeker kronikkforfatterne. Foto: Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash

Frivillighet som springbrett inn i jobb

Samfunns- og tjenesteutvikling

Tett samarbeid mellom næringsliv, frivillighet og offentlig sektor er oppskriften på å lykkes med integreringen – og å få flere innvandrere ut i arbeid. Men det satses for lite på det fra myndighetenes side, skriver Martha Skretteberg og Erik Eide.

Det gir ingen mening å pushe digitale løsninger som skaper uro og konflikt, skriver Lars-Martin Kristensen. Særlig ikke dersom den «freshe» appen betyr en ekstra runde med fordeling av skyld og jakt på syndebukker senere. Foto: Privat

Fra syndebukker til selvdigitalisering

Innovasjon og digitalisering

Et godt arbeidsmiljø preges av samhandling: tillit, samarbeid på tvers av fagmiljø og felles mål. Samhandling er også bærebjelken i offentlig digitaliseringspolitikk. Hvordan kan digitaliseringspolitikk bli en fiende i stedet for et verktøy?

– Som mor til et alvorlig sykt barn så bruker man i gjennomsnitt 19 timer i uken på å koordinere tjenester rundt barnet, sier Elin Gunnarsson, mamma til et alvorlig sykt barn og styreleder i Løvemammaene. Foto: RODNAE Productions / Pexels

Du trenger at vi samarbeider bedre

Innovasjon og digitalisering

Vi i offentlig sektor løper i beina på hverandre for å gi deg det tilbudet du fortjener. Det står ikke på ambisjonene og viljen til å hjelpe deg i akkurat den livssituasjonen du befinner deg i. Vi er bare ikke så flinke til å samarbeide for å gi deg oversikt.

Nudging, eller «dulting» som det kalles på norsk, er små, gjerne umerkelige virkemidler som har til hensikt å påvirke andres atferd i en ønsket retning, skriver Fredrik Svartdal Færevaag, høyskolelektor ved Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania i Oslo. Foto: Jasmin Sessler / Unsplash

Nudging kan være en dult i riktig retning, men kan også misbrukes

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nudging, eller «dulting» som det kalles på norsk, er små, gjerne umerkelige virkemidler som har til hensikt å påvirke atferd i en ønsket retning. Nudging kan ses som en form for atferdspåvirkning som personen selv ofte ikke er oppmerksom på. Vi blir alle nudget i forskjellige retninger hver dag, sannsynligvis uten at vi tenker nevneverdig over det.

På godt NAVsk

På godt NAVsk: Fattigdommens språk - NAV i møte med fattige

Klart språk

Lytt til nye episoder fra språkpodkasten På godt NAVsk. Den nyeste med temaet: Fattigdommens språk - NAV i møte med fattige. Podkasten er nyttig for ansatte i NAV, men også i andre deler av offentlig sektor. Noen av ordene er i vanlig bruk, og temaene utfordrer vaner og uvaner innen byråkratisk språkbruk.

For lovgiver (Stortinget) har det vært viktig å styrke forbrukervernet i den nye loven. Din bank eller finansforetak kan ikke i avtalen gi deg som forbruker dårligere vilkår enn det som følger av loven. Foto: Pixabay / Pexels

Dette betyr ny finansavtalelov for deg som forbruker

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ny finansavtalelov trådde i kraft 1. januar 2023. Loven skal gi et sterkere forbrukervern, og gjennomfører en rekke nye EU-regler. For næringskunder vil den nye loven innebære mindre endringer. På Finans Norge får du en oversikt over hva ny finansavtalelov innebærer for deg som kunde i bank og finansforetak.
– Når vi har et ansvar og ønsker å påvirke, så må vi være med å bygge broer som har ender på begge sider, sier Lise Klaveness, president i Norges fotballforbund (NFF). - Da handler det om å være opptatt av å få nok tid til å snakke om noe.  Foto: NFF

Når journalisten ringer

Ledelse

Som kommunikatør bør du være forberedt på at media kan ta kontakt - eller kanskje du må kontakte de selv? Her får du tips fra Lise Klaveness og Anne-Lise Mørch von der Fehr om hva du bør tenke over når du snakker med mediene.

– Vi kommuniserer med alle kundene på tvers av våre forretningsområder, sier Stein Ihle Pedersen, leder for Kundeservice i Eplehuset. - Jeg mener at det er den naturlige posisjonen et kundesenter bør ha for å operere så effektivt som mulig.  Foto: Eplehuset

Eplehuset: – Kundesenteret bør være navet i bedriften

Ledelse

Eplehuset startet i 2002 med en enslig butikk på Solsiden i Trondheim. 20 år etter, har selskapet blitt en milliardbedrift. I 2021 stakk de av med seieren i Kundeserviceprisen i sin klasse. I Eplehuset har kundesenteret en helt sentral rolle.

Det er ikke tilfeldig at vi har fått et ras av nye tjenester og muligheter i året som gikk. Det forteller om en verktøykasse som har blitt både moden og tilgjengelig. Foto: Pixabay / Pexels

På tide med en alvorsprat om kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Fram til og med i år har diskusjonen omkring kunstig intelligens handlet mest om hva vi kan bruke det til – neste år må vi ta en alvorsprat om hvordan vi skal bruke det.
En video som oppsummerer notatet Felles sikkerhet i forvaltningen.

Felles sikkerhet i forvaltningen

Innovasjon og digitalisering

Digitaliseringsdirektoratet tar initiativ til et tverrsektorielt samarbeid som skal gjøre det enklere for kommuner og statlige virksomheter å lykkes i arbeidet med informasjonssikkerhet.

Digitale tjenester av mange slag, både gratistjenester og mange som tilbys mot betaling, blir berørt av den ny digitalytelsesloven. Illustrasjon: Netflix, Steam, Spotify, Digi.no, Google, Microsoft, Pixabay

I 2023 styrkes dine digitale forbrukerrettigheter

Samfunns- og tjenesteutvikling

1. januar 2023 trer den nye digitalytelsesloven i kraft. I denne første delen i en kronikkserie om digitalytelsesloven ser Henriette Solbakke Jørgensen, Kine Emilie Helgeneseth og Maren Tveten Aalbu ved advokatfirmaet Selmer nærmere på hva loven innebærer for deg som forbruker.
Seniorressursen i arbeidslivet var sett som fagleg ramme for frukosten. Gjestene fekk eit lite innblikk i bevisstgjeringskampanjen Morgondagens arbeidsstokk. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge

Seniorressursen i arbeidslivet på menyen

Samfunns- og tjenesteutvikling

22. november inviterte Senteret for et aldersvennlig Norge partnarar og samarbeidspartnarar til julefrukost med noko (fagleg) attåt. Det vart ein lærerik formiddag med dyktige folk som alle har interesse av å bidra til eit meir aldersvennleg samfunn.
- Digitale skiller er med på å forsterke de sosiale skillene som vi allerede har i samfunnet, sier Dag Slettemeås, forsker ved OsloMet. - På den måten kan digitalt utenforskap kanskje være dobbelt så krevende for visse grupper, og det er noe man må ta på alvor. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Fra digitalisering til omstilling der alle er inkludert

Digital inkludering

I 2030 vil vi for første gang være flere eldre over 65 år, enn unge under 20 ifølge SSB. I tillegg viser tall fra NAV at nesten 700 000 mennesker er i utenforskap; verken i jobb eller utdanning. Mange unge. 

Kommunene må være aktsomme dersom de velger å være til stede på sosiale plattformer, og sette av nødvendige ressurser til å følge opp bruken, sier Suhail Mushtaq, fagsjef for informasjonssikkerhet og personvern i KS. Foto: fauxels / Pexels

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS sitt fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget en veiledning for bruk av sosiale medier i kommunene. Den gir en innføring i regelverket som gjelder, og hvilke vurderinger som må gjøres.

Den interne workshop´en du har for å gå gjennom spørsmålene, vil gi deg fokus, tydelighet og hjelp til å ta gode kommunikasjonsvalg for sosiale medier fremover - som faktisk sparer deg for tid i hverdagen din, skriver Astrid Valen-Utvik. Foto: Pixabay / Pexels

Publisering i SoMe: Stiller du deg de riktige spørsmålene?

Innovasjon og digitalisering

Å publisere innhold i sosiale kanaler for bedriften du jobber i bør være enkelt. Ellers blir det sjelden gjort. For at det likevel skal bli et godt resultat, krever det planlegging og forarbeid. Her får du tips fra SoMe-ekspert Astrid Valen-Utvik om hvordan en sånn planleggingsprosess kan se ut.