Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vi må tenka som brukaren, og ha fokus på forenkling for innbyggjarar, næringsliv og frivilligheita, og me må samarbeida og styra meir og betre på tvers av sektorar og verksemder, skriver Frode Danielsen, direktør i Digdir. Foto: Digdir

Framdrift i livshendingane som påverker din kvardag

Innovasjon og digitalisering

– Samarbeid på tvers er nøkkelen for å lykkast med digitalisering av forvaltninga. Erfaringane dei siste åra har vist at kompetente tilsette i offentleg sektor kan og vil samarbeide, slik som med livshendingane. Vi leverer raskt og godt når felles mål og rammevilkår er på plass, seier Frode Danielsen, direktør i Digdir.
– Hvis man gjør et dårlig førsteinntrykk, så er det ikke sånn at løpet nødvendigvis er kjørt. Men da krever det mye mer, for da må du bygge opp igjen inntrykket over tid. Det er mye lettere å bruke energi på å skape et heidundrende godt førsteinntrykk, sier Jens Hartvik Quanvik. Foto: cottonbro studio / Pexels

Kunsten å skape et godt førsteinntrykk

Innovasjon og digitalisering

Måten vi kommuniserer på er en vesentlig del av det å skape et godt førsteinntrykk, både for personer og bedrifter. Mange salg kan gå tapt ved at det slurves med kommunikasjonen. Heldigvis kan det gjøres noe med, ifølge salgsguru Jens Hartvik Quanvik.
Modellen hjelper organisasjoner å bli oppmerksom på egen kulturell styrke og hva de trenger å trene på, samt en bevisstgjøring om å være åpen for det de trenger mer av, heller enn å forhindre det med allergireaksjoner, skriver Mariann Crantz. Foto: Google DeepMind / Pexels

Bli klokere på arbeid med kultur

Ledelse

Hvordan forstå organisasjonens kultur? Kjernekvadranten kan hjelpe til med å identifisere kulturelle styrker, endringsbehov og kulturelle «allergier», skriver Mariann Crantz i Dagens Perspektiv.
Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 740 mrd. årlig, noe som utgjør om lag halvparten av statsbudsjettet. Det er derfor viktig at de offentlige virksomhetene tar i bruk sin innkjøpsmakt. Foto: Pixaby / Pexels

Beste praksis for kontraktsoppfølging

Samfunns- og tjenesteutvikling

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert en ny veileder om kontraktsoppfølging. Arbeidstilsynet har bidratt i arbeidet med veilederen og oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å ta den i bruk.
Summen av kjennetegnene ved vårt samfunn er at de aller fleste arbeidsfolk ikke tvinges til å jobbe dobbelt for minimale lønninger, skriver Kjetil Staalesen. Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Denne gangen heter det KI

Samfunns- og tjenesteutvikling

Bytt ut ordene kunstig intelligens med «Internett» eller «outsourcing» og du kan lese omtrent de samme analysene i ti og tjue år gamle rapporter, skriver Kjetil Staalesen.

Tove Skarsheim er imponert over de som jobber i kundeservice og hvordan de skaper gode kundeopplevelser. – Jeg ser at enkeltpersoner kan skape magi, sier hun. Foto: Øyvind Haug

Hvordan skapes den aller beste kundereisen?

Kundeservice

I Kundeservicepodden deler Tove Skarsheim hos Telia Norge sin innsikt i hvordan de jobber for å forbedre kundereisen og kundeopplevelsen.

Vebjørn Søndersrød mener at den ferske dommen kan føre til at Meta endrer sin praksis slik at den blir lovlig. Vebjørn kommer på Service- og tjenenestekonferansen 2023. Foto: Ræder

Dette betyr Meta-dommen for kommunikasjonsarbeid på Facebook

Innovasjon og digitalisering

Meta samler inn og behandler store mengder data om sine brukere på Facebook og Instagram. Med disse dataene lager de svært detaljerte atferdsprofiler, som brukes til å målrette reklame mot brukerne. Dataene samles inn uten eksplisitt og informert samtykke fra brukerne.

- Vi har gått fra 1000 til 600 nettsider, vi har altså kvitta oss med 400 sider, sier Jeanette Christensen, kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse. - For eksempel hadde vi 63 sider med innhold om liv og helse, nå har vi bare fem. Foto: Språkrådet

– Klarspråk og universell utforming er to sider av samme sak

Samfunns- og tjenesteutvikling

– Klarspråk må til om innholdet skal gjøres tilgjengelig for alle. Her i SPK har vi valgt å sidestille klarspråk og universell utforming, sier Jeanette Christensen, kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse.

Det sies at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Vi i Livsglede for Eldre tror også at det trengs et helt samfunn for å ta vare på våre eldre, skriver Stian Depui-Bakke, kommunikasjonsleder i stiftelsen: Foto: Livsglede for Eldre

Digital livsglede for eldre

Samfunns- og tjenesteutvikling

Samfunnet har blitt mer digitalisert, og denne digitaliseringen vil bare øke. Derfor er det avgjørende å sikre at alle aldersgrupper har tilgang til og kompetanse i bruk av teknologi, skriver Stian Depui-Bakke i stiftelsen Livsglede for Eldre på digi.no.

null

Hele Norge digitaliserer skjenkebevilling

Innovasjon og digitalisering

KS, Skatteetaten og Digitaliseringsnettverkene har arrangert webinar om hvordan man på en enklere måte kunne bestille vandelsvurdering fra Skatteetaten ved behandling av skjenkebevilling.

Vi kan gjerne debattere om det var riktig å opprette Nav, men da bør ikke bare debatten handle om det Nav skal bli bedre på, men også om det vi er gode på, skriver Hans Christian Holte. Foto: Morten J. Solberg

Hans Christian Holte: Fremtidens viktigste ressurs

Inkludering

Norge er rikt på ressurser. Vannkraft, olje, naturgass og fisk – for å nevne noe. Men den viktigste er ungdommen vår. Selveste fremtiden. Nå setter vi inn et ekstra gir for å få flere i jobb og utdanning, skriver NAV-direktør Hans Christian Holte i Dagens Perspektiv.

Det kan se ut som om pandemien førte til en effektivisering av ledelsesprosessene i politiet. I tillegg erfarte politilederne at det interne samholdet i politiet ble styrket. Illustrasjonsfoto: Fra politiets årsrapport 2021.

Relasjonsbasert ledelse treffer politiets førstelinje

Ledelse

Nylig hadde jeg en interessant samtale med en erfaren og klok innsatsleder i politiet. Han fortalte om hvordan relasjonsbasert ledelse har truffet politiledere i førstelinjen. Og at dette perspektivet gir særlig sterk gjenklang i denne gruppen ledere, skriver Rune Glomseth i en kronikk på politiforum.no.
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, er hovedinnleder på Service- og tjenestekonferansen 2023, 19.20. Foto: Ilja C. Hendel

Stor interesse for Service- og tjenestekonferansen 2023

X Meeting Point, 18.-20.10

- Vi hadde en samtale om årets Service- og tjenestekonferanse rett før påmeldingen åpnet  3. mai, Torbjørn. Hvordan ligger det an 6 uker før konferansen? - Ja, det er tydelig at vi treffer med det vi tilbyr, sier Torbjørn Vinje fornøyd, programansvarlig og daglig leder for FOS. 

-Politiet skal være tilgjengelig for innbyggerne der de er, både fysisk og digitalt. Vi ønsker at folk skal kunne komme i kontakt med oss fysisk ved behov, og digitalt når de kan, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Politiet

Tenk nytt når de nye tjenestestedene i politiet opprettes

Samfunns- og tjenesteutvikling

I løpet av 2024 skal det opprettes 10 nye tjenestesteder i politiet. Tenk nytt med tanke på hvem som utfører de ulike oppgavene på hvert tjenestested. De politifaglige ressursene må settes inn der de gjør mest nytte; samtidig kan andre typer tjenester bli mer tilgjengelige gjennom samarbeid og organisasjonsendring.

Fra samtalen om digitalt utenforskap under Arendalsuka 2023. Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Podcast: Demokratisk utfordring – skapar digitalt utanforskap eit B-lag?

Digital inkludering

Under Arendalsveka leia Harald Eia oss gjennom ein samtale om det er blitt eit demokratisk problem at folk fell utanfor digitalt, skriver Torhild Kristin Brudvik, kommunikasjonsansvarleg i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet. Malin Rygg heldt opningsinnlegget. No kan du høyre dette i tilsynets nye podkast.

Steinar B. Christensen under foredrag på Media City. Foto: Camilla Haugland

Hva er riktig servicegrad?

Kundeservice

Å levere god kundeservice er en av hjørnesteinene i enhver vellykket bedrift. Et sentralt begrep i denne sammenhengen er servicegrad. Det måler hvor effektivt et kundesenter håndterer henvendelser, og er en målsetning som kan være utfordrende å balansere.

Hege Turnes gikk fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i NAV til kommunikasjonsdirektør i Statistisk sentralbyrå i en alder av 62. Foto: Eivind Skifjeld

Podcast: Ny toppjobb etter 60

Ledelse

Få er like erfarne med lederkommunikasjon som Hege Turnes (62). Som mangeårig kommunikasjonsdirektør i NAV, kurset hun over 800 ledere i det å lede. Nå skal hun i gang med tilsvarende stilling i Statistisk sentralbyrå. Hun mener nøkkelen til å lykkes som leder er å forstå kommunikasjon og viktigheten av å planlegge, forberede, øve og måle.

Det er i utgangspunktet positivt at befolkningen i et land blir eldre, skriver Mathilde Fasting. Lange og friske liv er tegn på et høyt velstandsnivå. Men det er en utfordring at det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Foto: Matthias Zomer / Pexels

Tørn utvides til hele helse- og omsorgstjenesten

Samfunns- og tjenesteutvikling

Høsten 2023 utvides Tørn til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette programmet vil ha tre delprogrammer, et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, et for spesialisthelsetjenesten og ett program for samhandling.
Begynn med å uttrykke hensikten for møtet, og minn personen på at du er der for å lytte, forstå opplevelsen deres og for å se om det er noe du kan gjøre for å forbedre den, skriver Cecile Hammernes i Ledernytt. Foto: Kampus Production / Pexels.

Ledelse må handle om samarbeid

Ledelse

I en artikkel fra Stanford University av Theresa Johnston, forteller Mark Leslie, en high-tech entreprenør og foreleser i ledelse ved Stanford Universitet, at han i løpet av det første minuttet han treffer en CEO, kan få et bra inntrykk av hvilken kultur en bedrift har.

Illustrasjonsbilde: Moose Photos

Kunstig intelligens – fem måter å minimere risikoen og maksimere kraften på

Innovasjon og digitalisering

Det siste halve året har bruken av generativ, kunstig intelligens blåst inn over alle markeder og bransjer. Til forskjell fra andre kortlivede trender, er den kommet for å bli. Kjempekreftene som ligger i KI, kommer imidlertid ikke uten risiko, skriver Christen Seeberg i Dagens Perspektiv.

Det er rimelig å spørre seg om skolens måling av resultater svekker elevenes anerkjennelse av taus kunnskap, skriver artikkelforfatteren. Foto: Julia M Cameron / Pexels

Kloke hender kan ikke digitaliseres

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et hav av yrkeskunnskap lar seg ikke nedfelle verken i dataprogrammer eller på papir. Det bør barn få vite allerede i grunnskolen, for nå er denne formen for viten utrydningstruet, skriver Tor Thorsrud Sporsem i en kronikk på gemini.no.
Administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, tar stolt i mot prisen for å trone årets Traction Offentlig. Foto: Anders Holm

Hvor stor tillit har det norske folk til offentlige etater?

Samfunns- og tjenesteutvikling

I den ferske omdømmemålingen «Traction Offentlig» har Lånekassen blitt kåret til den mest pålitelige offentlige etaten, mens Bane NOR havner i bunn. Målingen, gjennomført av Apeland i samarbeid med avisen Alltinget, vurderer omdømmet til 30 ulike offentlige etater og direktorater.
Næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterer veikartet for helsenæringen. Foto: NFD / David Tvetene

Ny giv til helsenæringen med mer enn 40 tiltak

Samfunns- og tjenesteutvikling

Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren presenterte 23.08 et nytt veikart for helsenæringen. Gjennom 41 tiltak vil veikartet bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.
Det er stor forskjell på å forstå hvordan ting henger sammen, og å faktisk gjøre det, som er eksekutiv intelligens, sier Frode Moen. Foto: Generert med DALL·E

Oppmerksomheten vår kan sammenlignes med en utrent hest

Ledelse

Flakkende oppmerksomhet, svak hukommelse og emosjoner ute av kontroll. Våre mentale ressurser svikter oss gjerne når vi trenger dem aller mest. Toppidrettstrener Frode Moen mener de aller færreste klarer å utnytte sin totale kapasitet, og har mye å gå på. Slik kan du trene din eksekutive intelligens.
Det første trinnet er å se på seg selv som en aktør med handlekraft og påvirkningsmuligheter, skriver Irmelin Drake. Foto: Valeria Boltneva / Pexels

Slik kan du bli en mer inkluderende kollega

Ledelse

Sosialt ansvarlig selvledelse handler om å lede seg selv i samspill med andre. Å bli bevisst på hvordan du som kollega kan utøve mer inkluderende atferd, er et viktig ledd i å skape en mer inkluderende arbeidsplass, skriver Irmelin Drake i Dagens Perspektiv.
Aller best gjør kommunen det i skolesektoren. Det er intet nytt, Oppdal har lenge vært blant de beste i denne sektoren på Kommunebarometeret. Foto: Klipp fra forsiden av oppdal.kommune.no

Oppdal til topps for 3. gang i kommunebarometeret

Samfunns- og tjenesteutvikling

17. august offentliggjorde Kommunal Rapport resultatene for Kommunebarometeret 2023. For tredje gang siden 2015 gikk Oppdal kommune helt til topps. Ordfører Geir Arild og kommunedirektør Ole Bjørn understreker at det ligger en solid laginnsats til grunn for resultatet.

Kjenn virksomheten din og menneskene i den, så du fanger opp de historiene som har potensiale, sier Siv Egger Westin, kommunikasjonssjef i Vy.

– Vi må huske at vi har et serviceyrke

Kommunikasjon og klart språk

Siv Egger Westin, kommunikasjonssjef i Vy, mener man kommer langt med respekt, nysgjerrighet, tog og ærlighet. Også når henvendelsene fra mediene er vanskelige å svare på.

Digitalisering er lagsport, og lagspill er fremtidens modell for innovasjon og bærekraft., skriver Lene Kristin Hollseter avslutningsvis i sin artikkel om Digitaliseringskonferansen 2023. Foto: Lene Kristin Hollseter

Digitalisering: Hovedutfordringen er at det går for sakte!

Innovasjon og digitalisering

Digdirs årlige Digitaliseringskonferanse ble avholdt i Oslo 31.mai-1.juni. Rådgiver i NKF, Lene Kristin Hollseter, har oppsummert og deler noen tanker rundt hva som er verdt å ta med seg fra årets innhold og budskap.

Bjarte Lyssand (Kundeserviceavisen), Hans Arild Engebretsen (Leaddesk), Chris M. Martinsen (Sparebanken Nord Norge), Hanne Cecilie Hegna (Leaddesk) og Silje Abrahamsen (Leaddesk). Foto: Kundeserviceavisen

Lei av å logge samtaler? Nye tekniske løsninger kommer

Innovasjon og digitalisering

Store leverandører kommer nå med løsninger som sparer tid på logging og oppsummering av hver eneste samtale, skriver Bjarte Lyssand i Kundeserviceavisen i sitt reisebrev fra Las Vegas

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Foto: KS

KS har lansert verkøyet "Kommunesektoren mot 2050"

Samfunns- og tjenesteutvikling

KS lanserte verktøyet Kommunesektoren mot 2050 under Arendalsuka. Verktøyet gir veiledning for å utvikle scenarier til bruk i kommunenes arbeid for å planlegge for en fremtiden vi ikke kjenner.
Illustrasjon: Fra veilederen

Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Seniorene representerer erfaring og kompetanse som de gjerne vil bidra med. Men for å utløse de ressursene som de kommende seniorene representerer, må kommunen tenke nytt. Kommunen må være tilrettelegger og innovatør, ikke bare bestiller av frivillige bidrag. Denne veilederen skal gi kommunene inspirasjon og verktøy slik at flere seniorer får bidra i lokalmiljøet.

Det er høy vannstand i Akerselva, men ingen steder den har gått over sine bredder. Foto: Torbjørn Vinje

Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon: Hva kan vi lære?

Samfunns- og tjenesteutvikling

Alle vet at det er viktig med gode beredskapsplaner, praktisk sikring mot flom og skred og - ikke minst - god kommunikasjon og hjelp til de som blir rammet. Når krisene oppstår er vi likevel ikke godt nok forberedt. Hva kan vi lære av det vi står midt oppe i nå?

- Å få tilbakemeldinger og anerkjennelse er mye viktigere for de ansatte enn eventuelle frynsegoder man måtte få, sier May-Bente Høiland Lode. Foto: ledernytt.no

Slik hjelper du medarbeiderne dine med å skape et godt arbeidsmiljø

Ledelse

Medarbeidernes holdninger og atferd spiller en avgjørende rolle i et godt – og et dårlig – arbeidsmiljø. Hvordan kan du som leder bidra til at medarbeiderne dine lander på den positive siden av vektskålen, og hvordan kan medarbeiderne selv bygge opp under det gode arbeidsmiljøet?

Annonse

 

Annonse