I kriser eller ved raske omfattende endringer er evnen til hurtig å oppskalere eller nedskalere praksiser spesielt viktig. Under pandemien klarte mange organisasjoner i Helse-Norge å fortsette å levere rutinepregede oppgaver med god kvalitet – til tross for krevende arbeidsforhold. Samtidig endret de praksis raskt når behovet dukket opp.

For å forstå hvordan, og hvorfor det skjedde, er det nyttig å se på forskning på improvisering og læring i organisasjoner.

Les mer.

Kilde: bi.no