IKT blir gjennomgående oppfattet som en kostnad og et nødvendig onde, på tross av store ord og festtaler. Når det kommer til handling, er det sjelden IKT nevnes som et framtidig næringsområde eller sees på som et sikkerhetspolitisk virkemiddel. Det burde det. IKT-næringen er en av næringene i Norge om har hatt størst vekst, og den burde være enda større, ifølge Abelia, hvis vi sammenlikner med de andre nordiske landende.

Les mer.

Kilde: digi.no