Det er lett å anta at kunder tar kontakt med et menneske i kundeservice fordi de ikke stoler på de digitale svarene, men det viser seg å være feil.

Behov for menneskelig interaksjon og trygghet

Kun 1 % svarer at de ikke stoler på de digitale svarene i det hele tatt, og at er derfor de kontakter kundeservice.

Behovet for å alltid kommunisere med et menneske er langt viktigere. Hele 16 % av respondentene svarer at de alltid ønsker menneskelig interaksjon når det er mulig.

Disse kundene vil altså alltid ta kontakt med kundeservice uavhengig av hva de digitale kanalene leverer.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no