Mange oppgaver krever tverrfaglig samarbeid. Det kan være å løse den globale energikrisen eller sørge for et bærekraftig helsevesen. Bygge et nytt høyteknologisk fjøs eller en skole som skal gi barn og unge et godt læringsmiljø. Eller NAV som skal lage bedre løsninger for sine brukere.

Stadig flere virksomheter organiserer seg derfor rundt tverrfaglige team. Samtidig viser forskning at de ofte mislykkes.

Les mer.

Kilde: gemini.no