Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens. Ved hjelp av statistiske metoder kan datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Maskinen lærer i stedet for å bli programmert.

Å bruke maskinlæring i medisinsk diagnostikk og behandling blir mer og mer vanlig.

– Vi vet ikke alltid hvordan den lærer, og det gjør det vanskelig å avdekke feil, sier Steven Hicks, som har tatt en doktorgrad i ingeniørvitenskap på OsloMet om emnet.

Maskinlæring blir for eksempel brukt i bildediagnostikk. Kunstig intelligens kan se forandringer i radiologiske bilder og foreslå diagnoser, som for eksempel en kreftsykdom.

Dette kan bidra til at diagnosene blir stilt raskere og mer nøyaktig enn om det bare gjøres manuelt av en radiolog.

Les mer.

Kilde: forskning.no