De siste 20 årene er det forsket mye på hva som kjennetegner gode ledere. Utgangspunktet er at gode, effektive ledere leverer resultater, eller når sine målsettinger og iverksetter de riktige aktivitetene. Forskningen på effektive ledere har tradisjonelt satt søkelys på to områder.

Les mer.

Kilde: bi.no