Denne undersøkelsen gir et interessant innblikk i hvordan offentlige etater blir oppfattet av befolkningen.

Et skoleeksempel på tillit

På toppen av listen finner vi Lånekassen, som er den eneste etaten som oppnådde et «svært godt omdømme» i undersøkelsen.

– Utdanning har stor verdi for den enkelte og for samfunnet, og svært mange har studert med støtte fra Lånekassen, forteller en stolt administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen.

Lånekassen, ofte omtalt som «studentenes egen bank», har spilt en avgjørende rolle i finansieringen av utdanning for utallige enkeltpersoner.

– Vi er glade for at undersøkelsen viser at folk har tillit til at vi løser det viktige samfunnsoppdraget vårt på en god måte, sier Moen.

Resultatet er en hyllest til alle som arbeider i Lånekassen, som gjennom sin stabile og pålitelige tjeneste har bygget opp en betydelig tillit hos befolkningen.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no