Det har SINTEF-forskere sett på. De har utviklet verktøy som gjøre det mulig for kommunene å måle hvordan de ligger an med å tilpasse seg klimaendringene.

– Det er viktig å ha et helhetsperspektiv når man skal forebygge klimaskader. Samtidig er det behov for å være konkret. De som har ansvaret for klimatilpasningen må kunne ta i bruk måling og evaluering av tiltakene i hverdagen sin, sier Edvard Sivertsen i SINTEF.

For å gjøre det mulig, har forskerne utviklet ulike indikatorer som kan hjelpe kommunene med å følge opp arbeidet med klimatilpasning og gi et objektivt mål på hvor klimatilpasset kommunen er.

Målgruppen for verktøyet er ikke bare kommunene, men også konsulenter, statsforvaltning og fylkeskommuner, for å nevne noen.

Les mer.

Kilde: gemini.no


Annonse:

Service- og tjenestekonferansen, spor E: Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon

AstridEJørgensborg_annonse1000.jpeg

Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette innlegget fokuserer på god informasjon i de rette kanalene når kriser oppstår.

Astrid Elisabeth Jørgensborg har blant annet jobbet som beredskapskoordinator i Rogaland, og prosjektleder for brannforebygging for risikoutsatte grupper i Stavanger.

Alt om konferansen.