– IQ verdsettes høyt i skole og arbeidsliv, og IQ ble tidligere også regnet som den viktigste enkeltegenskap for ledereffektivitet. Denne sammenhengen er mer enn halvert siste tjue år (Journal of Applied Psychology). Det betyr ikke at det nå lønner seg å være dum. Det er heller andre egenskaper som teller mer. Jeg tror det kalles EQ.

– Noen sier at man teller det som ikke teller. Og ikke kan telle det som teller. Jeg tror ikke det. Vi må bare tørre å telle annerledes. Derfor har jeg skrevet bøker om emosjonelt smarte kunnskapsbedrifter. Her setter vi tall på emosjonalitet og relasjoner i arbeidslivet. Vi kaller det BusinessEQ. Problemer i arbeidslivet skyldes etter min erfaring ofte umodenhet og dårlig mestring av emosjoner og relasjoner. Fremover tror jeg mennesker først og fremst vil levere verdier gjennom kreativitet, fantasi, skaperkraft, samspill og emosjonalitet. Maskiner og kunstig intelligens vil ta seg av det meste annet. Jeg undres derfor hvorfor ikke trening på disse egenskapene da står høyere på agendaen i styrerommene.  

Les mer.

Kilde: ledernytt.no