– Ordet jeg valgte er ikke bare vanskelig og kronglete, jeg tror også det kan oppleves litt nedlatende og støtende av brukerne våre. Så jeg mener vi skal skrote det, sier Holte, som understreker betydningen av å bruke et presist og forståelig språk i NAV.

Les og hør mer.

Kilde: nav.no