Et av Skatteetatens tre hovedmål er at samfunnet skal ha tillit til etaten. Skatteetaten har flere spørreundersøkelser som blant annet spør privatpersoner og virksomheter om deres tillit til Skatteetaten. Disse undersøkelsene viser at etaten jevnt over har høy tillit, også under krisetid.

Flere, heriblant OECD og Skatteetaten selv, sier i sin tillitsdefinisjon at tillit avhenger av i hvilken grad positive forventinger innfris. Dagens undersøkelser måler imidlertid endringer i opplevelser over tid – ikke forventinger. Ved å identifisere skattepliktiges forventninger til Skatteetaten, og sørge for at etaten innfrir dem, kan de jobbe mer målrettet for å bevare og øke det høye tillitsnivået. Å undersøke sammenhengen mellom forventninger og opplevelse dannet derfor motivasjonen for denne studien.

Les mer.

Kilde: skatteetaten.no