Innføring av generativ AI (GenAI) på arbeidsplassene, viser seg å ha en stor innvirkning på kundeservice og kundeopplevelser og dermed kundetilfredshet. Harvard-forskning, og en NBER-studie av Stanford-professor Erik Brynjolfsson og hans kollegaer, avdekker hvordan GenAI forbedrer arbeidernes produktivitet i kundeservice, spesielt ved å øke antall løste kundeinteraksjoner per time.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no