Tech Mahindra fikk nylig forelagt seg en studierapport fra Harvard Business Review Analytic Services hvor mulighetene, utfordringene og de nyeste innovasjonene innen digital transformasjon av virksomheter ble utredet. Forskningsstudien viser at HR er viktig i alle faser av digital transformasjon og er nøkkelen til suksess.

Ikke bare en teknisk oppgave

En digital transformasjon blir sjeldent vellykket hvis prosessen utelukkende ledes av en teknisk direktør. Selv om ikke alle ledere trenger å være direkte involvert i transformasjonsprosessen, er det viktig at administrerende direktør, finansdirektør og HR-sjef er synkronisert. Konsernsjefen og HR-sjefen må sørge for at bedriften har de menneskene den trenger, noe som innebærer oppgaver som for eksempel å oppgradere og revurdere hvordan arbeidstakere insentiveres og hvordan de samarbeider.

Les mer.

Kilde: hrmagasinet.no