For å finne ut mer om hvordan dette fungerer i praksis, har vi spurt flere som jobber med Europapolitikk på vegne av norske kommuner og fylkeskommuner fire spørsmål: 

1. Hvorfor er det viktig at norske kommuner og fylkeskommuner er opptatt av EU og EØS-avtalen?

2. Hvordan mener du kommunesektoren bør jobbe for å påvirke EU, og hvilke saker er det spesielt viktig å løfte til et europeisk nivå?

3. På hvilken måte EU-politikk er relevant for din kommune/fylkeskommune, og hvordan jobber dere med dette?

4. Hva er ditt tips til andre norske kommuner som ønsker å få mer ut av samarbeid på tvers av landegrenser etc. i Europa?

Les mer.

Kilde: ks.no