Einaren avlastingsbustad har nyleg gjennomført ‘En bra dag på jobb’.

Dei er éin av 44 einingar innan Helse og velferd som får bistand frå den interne bedriftshelsetjenesten i Skien kommune til å gjennomføre verktøyet.

Målet med prosjektet er å rette innsatsen inn på arbeidsmiljøet, noko som i sin tur fremjar arbeidshelse og kan førebygge sjukefråvær.

Les mer.

Kilde: stami.no