Mangelen på helsepersonell er stor allerede, og den vil bare bli mer alvorlig i årene som kommer. Rapporten fra Helsepersonellkommisjonen som ble lansert nylig er tankevekkende i så måte.

Enormt behov for helsepersonell

Tankevekkende, men ikke overraskende. For eksempel gjennomførte inFuture en fremtidsstudie på oppdrag fra Spekter i fjor. Her finner vi at nær halvparten av all sysselsettingsvekst i Norge frem mot 2035, må tilfalle helse- og omsorgstjenesten, hvis behovet skal dekkes. Det ville utarme andre sektorer, og det er ikke bærekraftig.

Vi står overfor en formidabel utfordring, som må møtes med målrettet innovasjon for å avlaste helsepersonell. Det er nettopp den typen innovasjon bankene har lykkes med de siste 20 årene. På 2000-tallet har bankene klart å firedoble aktiviteten med nullvekst i antall årsverk. Finanssektoren har i perioden en produktivitetsvekst som er 50 prosent høyere enn industrien.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no