– Deltakelse i arbeidslivet er en kilde til opplevelse av anerkjennelse, fellesskap, personlig identitet og god helse. For at arbeid skal være helsefremmende, må helsesektoren og arbeids- og velferdssektoren jobbe sammen med å tilby tjenester om virker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og Hans Christian Holte, direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Les mer.

Kilde: nav.no