Målgruppen for webinaret var ansatte som jobber med skjenke-, salgs-, og serveringsbevilling, ansatte i arkivtjenesten og ansatte som jobber med digitalisering.

Her finner du presentasjonen fra webinaret:

Lenkeblokk IconPresentasjon fra webinaret

Bakgrunnen for webinaret er Skatteetatens prosjekt for å standardisere og automatisere skjenkebevillingsprosessen og ta i bruk robotisert saksbehandling. For å få automatisert prosessen i Skatteetaten, er det nødvendig at kommunene bruker en standardisert brevmal når de ber om vandelsvurdering. Skatteetaten har samarbeidet med seks ressurskommuner for å lage denne brevmalen.

Les mer.

Kilde: ks.no

Helhetlig bevillingsportal

Deler av arbeidsgruppen v/Skatteetaten, Digitaliseringsnettverket Møre og Romsdal og representant fra Eigersund kommune opplyser at alle involverte aktører så gjerne skulle startet på det store prosjektet med en fulldigitalisert, helhetlig og sektorovergripende bevillingsportal.

- Der vil det ligge store gevinster for alle parter, sier Astrid Elisabeth Jørgensborg i Eigersund kommune. - Dette blir et stort prosjekt, og som alle vet må en spise den store elefanten en bit ad gangen. Vi ser virkelig frem til å komme videre i prosjektet, men nå tillater vi oss å gleder oss over å være så smått i gang.