Antall innbyggere over 80 år økte med 40 000 personer mellom år 2000 og 2020. Da var det rundt 230 000 personer over 80 år i Norge. De neste 20 årene - fram til 2040 - vil denne gruppen øke med over 250 000 personer. Antall innbyggere over 80 år dobles!

Det er jo fantastisk! Vi ønsker jo alle å få oppleve stadig mer av alderdommen. Samtidig ønsker vi gode pensjoner. Og - verdens beste helsetjeneste og eldreomsorg. Og vi vil trenge stadig mer helsetjenester og mer omsorg, jo eldre vi blir.

Les mer.

Kilde: digdir.no