Kurs i mindfulness, også kalt «oppmerksomt nærvær», er på full fart inn i barnehager, skoler, arbeidsliv, kultur, idrett – og i noen helsetjenester. Formålet med programmene er å øke mental tilstedeværelse, finne indre ro og redusere og forebygge stress og psykiske helseplager.

Men har slike programmer noen effekt og viker de på tvers av arenaer? Nei, viser en ny litteraturoppsummering med analyse av alle de internasjonalt publiserte vitenskapelige forsøkene på feltet.

Les mer.

Kilde: psykologisk.no