Før Nav ble til i 2006, hadde vi tre ulike etater for arbeid, trygd og sosialhjelp. Da Stortinget en maidag i 2005 debatterte behovet for en reform på dette området, snakket mange om at oppdelingen gjorde mennesker, som trengte hjelp, til kasteballer.

Møtte en oppsplittet forvaltning

Daværende arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) var én av dem.

– Jeg får altfor mange brev fra frustrerte medmennesker som opplever seg som kasteballer mellom offentlige kontorer. Altfor ofte får jeg høre om hvordan enkelte blir parkert på en stønad. De blir låst inne i en passiv ytelse, de kommer ikke videre i systemet mot aktivitet og arbeid. Dette vitner om en arbeids- og velferdsforvaltning som er oppsplittet og organisert på tvers av mange brukeres behov, sa Høybråten.

– Dette vitner om et system med for begrensede muligheter til å gi et helhetlig tilbud, der man setter inn riktig tiltak i rett tid. Og det vitner om en sektor som samlet sett hindrer mange brukeres aktive deltakelse og muligheten til å ta styring i eget liv. Det er dette som krever nye grep, mente han.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no