Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er bortimot hver tiende person i alderen 15 til 29 år verken i jobb, utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak.

I rene tall vil det si at over 100.000 unge mennesker er i utenforskap. Omkring halvparten av dem er registrert hos Nav.

Selv om frafallet i videregående skole har gått noe ned de siste årene, er det fortsatt omkring én av fem som ikke fullfører. Og andelen unge uføre har mer enn doblet seg de siste ti årene.

Sånn kan det ikke fortsette. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå frafall fra skolen, dårlig tilknytning til arbeidslivet og vedvarende fattigdom. Det er en samfunnsoppgave å hjelpe ungdommen vår med å komme i en aktivitet som gir mening for både dem og for samfunnet.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no