Flere europeiske land, inkludert Belgia, Frankrike, Italia og Spania, har i dag lovgivning som sikrer ansatte rettigheten til å logge av uten at det skal få konsekvenser for dem.

I flere land diskuteres temaet. Nå har EU-parlamentet foreslått å innføre en ny lov om dette.

I Norge er det begrenset innhold i lovgivningen på dette området. Men blir et direktiv fra EU en del av EØS-retten, er det noe vi må forholde oss til også her i Norge.

Sjekker epost før de legger seg

Trenger vi en sånn lov her i landet?

Forskning fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet kan tyde på det.

  • Rundt 34 prosent av ansatte som har mulighet til å ta med jobben hjem, opplever å være tilkoblet jobben utenom arbeidstid. Dette viser en studie AFI har gjort på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • Så mange som 45 prosent sier at de sjekker jobbrelatert epost fram til de legger seg til å sove.
  • Og 27 prosent sier seg helt eller delvis enige i at de opplever forventninger fra leder om å være pålogget jobben i fritiden.

Les mer.

Kilde: forskning.no