De komplekse problemene i dagens samfunn gjør det nødvendig med samarbeid mellom mange fagområder. En viktig forutsetning er at slike tverrfaglig sammensatte grupper greier å samarbeide, og dermed utløse den kreative kraften i gruppa.

Ela Sjølie stiller spørsmålet «Hvorfor mislykkes så mange med tverrfaglige team?» i Gemini: Hvorfor mislykkes så mange med tverrfaglige team?

Les mer.

Kilde: gemini.no