For vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Pensjonisttilværelsen kan for mange vare nesten en tredjedel av livet. Vi må sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet.

Men hva må til for at vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og bo hjemme så lenge som mulig? Det handler om å planlegge litt, og rådene kan være en god hjelp på veien:

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no