Starten på denne typen samarbeid

– Vi har fått bedre arbeidssituasjon for medarbeiderne og felles utvikling av verktøy og tjenester. I tillegg har vi redusert sårbarhet og fått økt samarbeid mellom kommunene.

Fra april er kommunene Gulen, Samnanger, Osterøy og Aurland med i felles kontaktsenter.

– Jeg vil absolutt anbefale andre å gjøre dette, sier Reidun Halland, kommunedirektør i Gulen til Kommunal Rapport. – Covid-pandemien har vist oss at avstander ikke lenger er en begrensning. Jeg tror dette bare er starten på å tenke denne typen samarbeid, .

Mer ro til hver oppgave

– Ansatte på servicetorg har gjerne svært mange oppgaver. De håndterer post, arkiv og publikum i skranken. Når de i tillegg skal besvare henvendelser på telefon, blir det mange forstyrrelser. Det blir ineffektivt, sier Mekki.

Nå bytter de ansatte ved servicetorgene på å besvare telefonhenvendelser etter en vaktordning. Resten av tiden har de arbeidsro til andre oppgaver. Blir de opptatt eller fraværende, kan de kalle på forsterkninger.

– Det gir økt beredskap ved store hendelser. Vi er et mye større fellesskap nå, enn da alle betjente sin egen kommune. Nå har de også mulighet til å delta på møter som de ikke kunne før. Da måtte de stenge telefonen. Det er ikke veldig populært, sier Mekki.

Mer skal løses i førstelinjen

– Målet er at mer av publikums behov blir løst i kontakt med førstelinjen. Da blir publikum fornøyd, og i tillegg skjermer vi saksbehandlerne mer, slik at oppgaveløsingen blir raskere og bedre. Vi vil etter hvert tilføre flere oppgaver til kontaktsenteret, sier Halland.

Les mer (abonnement nødvendig).

Kilde: kommunal-rapport.no