Pandemien endret arbeidslivet. Kontoransatte forventer nå å bli tilbudt en viss grad av fleksibilitet. I jakten på talenter har bedrifter derfor begynt å overby hverandre med tilbud om hjemmekontor. Men dette har skapt et paradoks.

For forskning viser nå at godet hjemmekontor ikke øker sannsynligheten for at ansatte blir værende. Snarere tvert imot. Så hva bør lederen din gjøre da?

Som forskere på feltet har vi råd vi vil dele her. Men først litt mer om bakteppet, som beskrives godt i en av litteraturens mest berømte åpningssetninger.

Les mer.

Kilde: gemini.no