Heggernes beskriver en digital transformasjonsprosess som en rekke med koordinerte digitaliseringstiltak der en har brukt digital teknologi for å endre på ulike prosesser. Han forklarer videre at dette fører til en vesentlig og varig endring i måten en virksomhet, bransje eller samfunn fungerer på – en endring som er muliggjort ved hjelp av digitale teknologier.

– I en digital transformasjon har du endringen som finner sted i teknologien og endringen som finner sted i det sosiale, altså hos alle de som er tilknyttet organisasjonen – og som skal interagere med teknologien. Det er et samspill mellom teknologien og menneskelige ressurser som må på plass.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no